Planer på aktiviteter? Sök aktivitetsbidrag!

Planer på aktiviteter? Sök aktivitetsbidrag!
Nu startar årets första period för att söka aktivitetsbidrag. Detta är till för klubbar som har planerat en aktivitet. Aktiviteterna kan vara väldigt olika, från olika sorters utflykter, lokala kampanjer, studier, studiecirklar eller filmvisningar – ja allt möjligt!

Skicka in er ansökan senast 28 februari, så får ni besked senast 15 mars.

 

Vad behöver aktivitetsbidraget innehålla?

För att ansökan ska kunna behandlas ska ni bifoga en plan för aktiviteten där ni beskriver vad ni vill göra och motiverar beloppet ni söker med en budget för aktiviteten.

 

Var ska blanketten skickas?

Antingen kan blanketten skrivas ut och skickas till:

Fältbiologerna

Åsögatan 115

116 24 Stockholm.

 

eller…

Mailas till:

riks.styrelsen@faltbiologerna.se

 

 

Om aktivitetsbidrag:

Aktivitetsbidrag kan sökas 4 gånger om året.

Ansökningsperiod 1: 1 februari – 28 februari, besked senast 15 mars
Ansökningsperiod 2: 1 april – 30 april, besked senast 15 maj
Ansökningsperiod 3: 1 juli – 31 juli, besked senast 15 augusti
Ansökningsperiod 4: 1 oktober – 31 oktober, besked senast 15 november