Profil

GRAFISK PROFIL

Här finner du olika delar av vår grafiska profil –  manual, logotyp, typsnitt och piktogram. Den grafiska profilen är en del av vår identitet och kommunikation. Med dessa byggstenar kan du alltså göra någonting alldeles eget! Det kan till exempel vara någonting till klubben eller till ett evenemang. Läs gärna den grafiska profilmanualen innan du sätter igång. Har du några frågor så klan du alltid höra av sig till Fältbiologernas kommunikatör.

LOGOTYP

För skärm >> För tryck >>

GRAFISK PROFILMANUAL

Den grafiska profilmanualen finns i två versioner. Läs online >> För utskrift >>

PIKTOGRAM

Våra piktogram används som symboler för vilka vi är och vad vi gör. För skärm >> För tryck >>

AFFISCHER

Behöver du en affisch snabbt? Här finns ett par affischer i pdf som är redigerbara >> (KOMMER SNART)

TYPSNITT

Vi använder oss av typsnittet Roboto Mono och Adobe Garamond Pro. Roboto Mono kan laddas ner på google och Adobe Garamnond Pro finns i Adobe-produkter. Vårt egna typsnitt är skapta av våra medlemmar. Det är aldrig sig helt likt, då bokstäver kan bytas ut. Typsnittet används för rubriker >>

ANNAT MATERIAL

Här kan du hitta material för andra saker, till exempel logga för facebook >> (KOMMER SNART)