Bli Miljökampsledare för Ängshelgen!

Miljökampsledare för Ängsmarkshelgen

Som ledare för Ängsmarkshelgen kommer du vara med och planera en helg full av aktiviteter på temat Ängar, biologisk mångfald och aktivism. Syftet med helgen är att deltagarna ska lära sig om de arter som finns på en typisk äng och betesmark men också varför ängar behövs, vad som hotar de och hur de kan skyddas. Det är ni själva i ledargruppen som bestämmer var helgen ska vara och vilka aktiviteter som ska ingå. 

Ängsmarkshelgen  är den 13-14 juni 2020

VIKTIGT: På grund av smittorisken för covid-19 har vi endast dagsaktiviteter  och utomhusaktiviter.

Minikursen börjar den 11 maj. Ledargruppen träffas 4 gånger och har återkommande kontakt under planeringstiden. På grund av smittorisken för covid-19 sker alla planeringsmöten digitalt. Under helgen leder ni aktiviteter och  ansvarar för det praktiska. Det behövs inga förkunskaper och kursen är gratis. Fältbiologerna står för alla kostnader under kursen och under temahelgen, inklusive reseersättning.  Naturmakt är ett projekt inom Fältbiologernas Stockholm-Uppland-Gotland distrik och alla aktiviteter kommer vara inom distriktet.


Har du några frågor?
Kontakta Miljömentorn Agnes Grönvall

agnes.gronvall@faltbiologerna.se

079-331 35 77

Snapchat: Miljomentor

Facebook: https://www.facebook.com/agnes.gronvall.18