Bli Miljökampsledare för Jordbrukshelgen!

Bli Miljökampsledare för Jordbrukshelgen!

Som ledare för temahelgen Jordbrukshelgen  kommer du vara med och planera en helg full av aktiviteter på temat jordbruk, klimatförändringar och biologiskt mångfald. Under Jordbrukshelgen kommer vi fundera på hur naturen påverkas av jordbruket? Hur påverkas jordbruket av naturen? Vilka arter påverkas av jordbruket? Vad hotar de arterna och hur kan vi skydda dom? Det är ni själva i ledargruppen som bestämmer var helgen ska vara och vilka aktiviteter som ska ingå. Under helgen leder ni aktiviteter och  ansvarar för det praktiska. 

Jordbrukshelgen är den 26 och 27 september 

Minikursen börjar den 24 augusti. Ledargruppen träffas 4-5 gånger och har återkommande kontakt under planeringstiden. Planeringsmötena kan vara digitalt eller på fältbiologernas kansli i Stockholm, det bestämmer ni i gruppen tillsammans. Under kursen kommer vi också diskutera hur en kan engagera sig på ett hållbart sätt, hur vi kan skapa evenemang för alla och hur vi bästa håller i ett möte.  Miljömentorn kommer vara delaktig under hela kurstiden för att stötta ert arbete.  Det behövs inga förkunskaper och kursen är gratis. Fältbiologerna står för alla kostnader under kursen och under Vinterhelgen, inklusive reseersättning.  Naturmakt är ett projekt inom Fältbiologernas Stockholm-Uppland-Gotland distrikt och aktiviteterna kommer vara inom distriktet.


Har du några frågor?
Kontakta Miljömentorn Cecilia Rydberg

cecilia-rydberg@outlook.com 

076-393 31 66

Facebook: https://www.facebook.com/cecilia.rydberg.3