Bli Miljökampsledare för Östersjöhelgen!

Vill du inte vara ledare? Kom som deltagare istället! Läs mer om Östersjöhelgen här! 


Bli Miljökampsledare för Östersjöhelgen!

Vad händer med Östersjön?  Östersjön är ett av världens mest förorenade hav.  Varför är det så egentligen? Hur påverkas de växter och fiskar i havet av föroreningarna? Hur kan vi skydd Östersjön?  Som ledare för temahelgen Östersjöhelgen kommer du vara med och planera en helg full av aktiviteter på temat Östersjön, biologiskt mångfald och föroreningar. Det är ni själva i ledargruppen som bestämmer var helgen ska vara och vilka aktiviteter som ska ingå. Under helgen leder ni aktiviteter och  ansvarar för det praktiska. 

 

Minikursen börjar den 28 januari. Ledargruppen träffas 4 gånger och har återkommande kontakt digitalt under planeringstiden. Under kursen kommer vi också diskutera hur en kan engagera sig på ett hållbart sätt, hur vi kan skapa evenemang för alla och hur vi bästa håller i ett möte.  

 Östersjöhelgen är den 21-22 mars.  Det behövs inga förkunskaper och kursen är gratis. Fältbiologerna står för alla kostnader under kursen och under Vinterhelgen, inklusive reseersättning.  Naturmakt är ett projekt inom Fältbiologernas Stockholm-Uppland-Gotland distrik och aktiviteterna kommer vara inom distriktet.

 


Har du några frågor?
Kontakta Miljömentorn Agnes Grönvall

agnes.gronvall@faltbiologerna.se

079-331 35 77

Snapchat: Miljomentor

Facebook: https://www.facebook.com/agnes.gronvall.18