Bli Miljökampsledare för Sjöhelgen!

Bli Miljökampsledare för Sötvattenshelgen!

Som ledare för temahelgen Sjöhelgen kommer du vara med och planera en helg full av aktiviteter på temat sjöar, vattendrag, övergödningar, miljögifter och klimatförändringar. Under Sötvattenshelgen kommer vi fundera på varför är nästa alla sjöar i Uppland och i Stockholmsområdet bruna. Och vad finns egentligen under den bruna ytan? Hänger bruna sjöar ihop med klimatförändringarna?  Och påverkas vår vattenförsörjning?  Det är ni själva i ledargruppen som bestämmer var helgen ska vara och vilka aktiviteter som ska ingå. Under helgen leder ni aktiviteter och  ansvarar för det praktiska. 

 

Sjöhelgen är den 22 och 23 augusti 

Minikursen börjar den 20 juli. Ledargruppen träffas 4-5 gånger och har återkommande kontakt under planeringstiden. Planeringsmötena kan vara digitalt eller på fältbiologernas kansli i Stockholm, det bestämmer ni i gruppen tillsammans. Under kursen kommer vi också diskutera hur en kan engagera sig på ett hållbart sätt och hur vi kan skapa evenemang där alla är välkomna.  Miljömentorn kommer vara delaktig under hela kurstiden för att stötta ert arbete.  Det behövs inga förkunskaper och kursen är gratis. Fältbiologerna står för alla kostnader under kursen och under Vinterhelgen, inklusive reseersättning.  Naturmakt är ett projekt inom Fältbiologernas Stockholm-Uppland-Gotland distrikt och aktiviteterna kommer vara inom distriktet.


Har du några frågor? 

Kontakta Miljömentorn Cecilia Rydberg 

cecilia-rydberg@outlook.com  

076-393 31 66 

Facebook: https://www.facebook.com/cecilia.rydberg.3