Bli Miljökampsledare för Våtmarkshelgen!

Bli Miljökampsledare för Våtmarkshelgen!

Som ledare för Våtmarkshelgen kommer du vara med och planera en helg full av aktiviteter på temat våtmarker, biodiversitet och aktivism. Syftet med helgen är att deltagarna ska lära sig om de arter som finns i en typisk våtmark men också varför våtmarken behövs, vad som hotar våtmarkerna och hur de kan skyddas. Det är ni själva i ledargruppen som bestämmer var helgen ska vara och vilka aktiviteter som ska ingå. 

Våtmarkshelgen är den 16-17 maj. 

Minikursen börjar den 23 mars. Ledargruppen träffas 4-6 gånger och har återkommande kontakt digitalt under planeringstiden. Under helgen leder ni aktiviteter och  ansvarar för det praktiska.  Det behövs inga förkunskaper och kursen är gratis. Fältbiologerna står för alla kostnader under kursen och under Våtmarkshelgen, inklusive reseersättning. 

Naturmakt är ett projekt inom Fältbiologernas Stockholm-Uppland-Gotland distrik och aktiviteterna kommer vara inom distriktet.

 

 

 

 


Har du några frågor?
Kontakta Miljömentorn Agnes Grönvall

agnes.gronvall@faltbiologerna.se

079-331 35 77

Snapchat: Miljomentor

Facebook: https://www.facebook.com/agnes.gronvall.18