Bli Miljökampsledare för Vinterhelgen!

Miljökampsledare för Vinterhelgen

Vad händer med vintern?  Som ledare för temahelgen Vinterhelgen  kommer du vara med och planera en helg full av aktiviteter på temat vinter och klimatförändringar. Syftet med helgen är att deltagarna ska lära sig vad som händer med vintrarna när klimatet bli varmare. Hur påverkas naturen av att vintrarna försvinner? Vilka arter påverkas? och hur kan vi skydda dom? 

Det är ni själva i ledargruppen som bestämmer var helgen ska vara och vilka aktiviteter som ska ingå. Under helgen leder ni aktiviteter och  ansvarar för det praktiska. 

 Vinterhelgen är den 1-2 februari 

Minikursen börjar i december, på ett datum ni kommer överens om. Ledargruppen träffas 4 gånger och har återkommande kontakt digitalt under planeringstiden. Under kursen kommer vi också diskutera hur en kan engagera sig på ett hållbart sätt, hur vi kan skapa evenemang för alla och hur vi bästa håller i ett möte.   Det behövs inga förkunskaper och kursen är gratis. Fältbiologerna står för alla kostnader under kursen och under Vinterhelgen, inklusive reseersättning.  Naturmakt är ett projekt inom Fältbiologernas Stockholm-Uppland-Gotland distrik och aktiviteterna kommer vara inom distriktet.

 

Vill du inte vara ledare för Vinterhelgen? Kom som deltagare istället! Läs mer och anmäl dig här!

 


Har du några frågor?
Kontakta Miljömentorn Agnes Grönvall

agnes.gronvall@faltbiologerna.se

079-331 35 77

Snapchat: Miljomentor

Facebook: https://www.facebook.com/agnes.gronvall.18