Riktlinjer för Naturmakt-aktiviteter under Corona-tider

På grund av coronaviruset och den smittorisk som våra aktiviteter kan medföra, ställer vi nu om våra aktiviteter för att minimera smittrisken. Vi kommer inte längre ha övernattningar på våra aktiviteter, utan istället ha dagsaktiviteter utomhus och kurstillfällen digitalt. Vi utgår ifrån dessa riktlinjer:

 1. Kom inte om du är sjuk
  För att minska smittorisken är det jätteviktigt att du inte deltar på våra aktiviteter om du känner dig det minsta sjuk.

 2. Kom inte om du tillhör en riskgrupp eller har nära kontakt med någon som tillhör en riskgrupp
  Vi rekommenderar att du inte deltar om du tillhör en riskgrupp. Om du i din vardag är i nära kontakt med någon som tillhör en riskgrupp eller jobbar inom vården bör du också undvika våra aktiviteter.
  Med riskgrupp menas att en del personer har större risk att bli svårt sjuka om de smittas med coronaviruset. De personer som har en större risk att bli svårt sjuka är personer över 70 år och personer som har andra sjukdomar. Du kan läsa mer på folkhälsomyndighetens hemsida:https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/
 3. Dagsaktiviteter
  Våra aktiviteter kommer endast ske på dagtid, utan övernattningar. Tidigare har våra övernattningar ofta inneburit att vi sover på liggunderlag nära varandra på golv eller våningssängar, vilket innebär en ökad nära kontakt med många. Därför har vi bestämt att helt avstå från att ha aktiviteter med övernattningar. Inga övernattningar innebär också att vi umgås under en kortare tid, vilket också minskar smittorisken.
 4. Utomhusaktiviteter
  Smittorisken är större när vi umgås många personer inomhus än om vi är utomhus. Naturmakts-helgerna har alltid innehållit mycket tid ute i naturen, men nu ställer vi om till att i princip bara vara ute.
 5. Digitalt engagemang och umgän
  De inomhusaktiviteter som inte kan flyttas utomhus kommer vi istället att ha digitalt. Föreläsningar, filmvisningar och workshops kommer kunna hållas med hjälp av tex. facebook, zoom, skype eller messenger.
 6. Handtvätt
  För att minska smittrisken är det viktigt att deltagarna på våra aktiviteter tvättar händerna ofta. Vi kommer tillsammans hjälpas åt komma ihåg att tvätta händerna ordentligt och regelbundet under aktiviteterna.

Hör gärna av dig om hur du har frågor till agnes.gronvall@faltbiologerna.se