Propositioner 2018

Propositioner till riksårsmötet 2018

Riksstyrelsen presenterar: fem förslag för framtiden i Fältbiologerna! Propositionerna är riksstyrelsens förslag på hur organisationen ska utvecklas framöver. Alla medlemmar har rätt att komma på riksårsmötet (RÅM) i januari och diskutera och bestämma över propositionerna.

Riksstyrelsen lägger i år fem propositioner:

Budget 2018 – hur pengarna fördelas nästa år >>

Medlemsavgift – hur mycket ett medlemskap ska kosta. >>

Tidningen Fältbiologen – om att inte ge ut en papperstidning utan istället satsa på annan kommunikation. >>

Strategi 2021 – en framtidsplan som tar vid efter den tidigare Vision 2018. >>

Verksamhetsplan 2018 – vad Fältbiologerna ska göra nästa år. >>

 

Propositionerna är rikssstyrelsens förslag, som alla medlemmar har rätt att rösta om under riksårsmötet (RÅM) som hålls i januari varje år. Varje proposition består av en beskrivande text och en eller flera att-satser. Att-satserna är meningarna som står sist i varje proposition (“Riksstyrelsen yrkar att…”); de är själva beslutet som det går att rösta om på RÅM.

Medlemmar får självklart lägga egna förslag. De förslagen kallas motioner och skickas till riks.styrelsen@faltbiologerna.se senast 1:a november 2017.