Propositioner för DÅM 18

Här är nu styrelsens propositioner (förslag) inför Fältbiologerna Stockholm-Uppland-Gotlands distriktsårsmöte den 13e oktober. Propositionerna i år är verksamhetsplan och budget, samt samma förslag om stadgeändring som föreslogs på förra distriktsårsmötet. Den ändringen gäller att underlätta nedläggning av distriktet (om vi någonsin bestämmer oss för att göra det vill vi att det inte ska vara så krångligt)

Proposition Verksamhetsplan 18-19

Proposition – Budget 18-19

Proposition om stadgeändring