Propositioner inför RÅM 2020!

Propositioner inför RÅM 2020!

Propositioner till riksårsmötet 2020

Nu är propositionerna klara inför riksårsmötet! Dessa 9 propositionerna är riksstyrelsens förslag på hur organisationen ska utvecklas framöver. Alla medlemmar har rätt att komma på riksårsmötet (RÅM) i januari och diskutera och rösta om propositionerna.

Riksstyrelsen lägger i år nio propositioner:

 

Budget 2020 – hur pengarna fördelas nästa år >>

Verksamhetsplan 2020 – vad Fältbiologerna ska göra nästa år >>

Medlemsavgift 2021 & medlemsbidrag >>

Användande av Skånearvsfonden >>

Stadgeändringar  >>

Policy om förhållningssätt till partipolitiska aktörer  >>

Policy om principer för arvodering av förtroendevalda  >>

Propositioner om policydokument  >>

 

Alla propositioner samlade >>

BILAGOR – innehåller stadgar + nuvarnade policydokument >>

 

Propositionerna är riksstyrelsens förslag som alla medlemmar har rätt att rösta om under riksårsmötet (RÅM) som hålls i januari varje år. Varje proposition består av en beskrivande text och en eller flera att-satser. Att-satserna är meningarna som står sist i varje proposition (“Riksstyrelsen yrkar att…”); de är själva beslutet som det går att rösta om på RÅM.

 

Du som medlem får självklart lägga egna förslag! De förslagen kallas motioner och skickas till riks.styrelsen@faltbiologerna.se senast 1:a november 2019. Här kan du läsa mer om motioner. Här finns också en motionsskrivarguide!  >>