Propositioner inför RÅM 2021!

Propositioner inför RÅM 2021!

Propositioner till riksårsmötet 2021!

Nu är propositionerna klara inför riksårsmötet! Dessa åtta propositioner är riksstyrelsens förslag på hur organisationen ska utvecklas framöver. Alla medlemmar får komma på riksårsmötet (RÅM) i januari och diskutera och rösta om propositionerna.

Riksstyrelsen presenterar åtta propositioner till RÅM 2021

  • Digital föreningskonferens
  • Sociala medier-ansvariga
  • Medlemsavgift 2022
  • Miljö – och klimaträttvisepolitiskt program
  • Nya policydokument
  • Ändringar i Fältbiologernas stadgar
  • Verksamhetsplan 2021
  • Budget 2021

Här läser du propositionerna! >>

Här kan också läsa bilagan (Fältbiologernas stadgar)! >>

Propositionerna är riksstyrelsens förslag som alla medlemmar har rätt att rösta om under riksårsmötet (RÅM) som hålls i januari varje år. Varje proposition består av en beskrivande text och en eller flera att-satser. Att-satserna är meningarna som står sist i varje proposition (“Riksstyrelsen yrkar att…”). Det är att-satserna som det kommer röstas om under RÅM.

Tycker du att något av förslagen är dåligt? Eller har du själv en idé om hur Fältbiologerna kan bli bättre?
Du som medlem får såklart också komma med egna förslag!
De förslagen brukar kallas för motioner. Sista datum för att skicka in en motion är 1 november.
Här kan du läsa mer om hur det går till att skicka in en motion! >>
Undrar du hur sjutton man skriver en motion? Här kan du spana in vår motionsguide! >>
Du kan också delta i en digital workshop om motionsskrivande som hålls 19 oktober, den hittar du här!>>