Propositioner inför RÅM 2022!

Propositioner inför RÅM 2022!

Propositioner till riksårsmötet 2022!

Nu är propositionerna klara inför riksårsmötet! Dessa 15 propositioner är riksstyrelsens förslag på hur organisationen ska utvecklas framöver. Alla medlemmar får komma på riksårsmötet (RÅM) i januari och diskutera och rösta om propositionerna.

Riksstyrelsen presenterar 15 propositioner till RÅM 2022

 

 • Medlemsavgift 2023
 • Pengapartpropositionen
 • Policy om rekryteringar
 • Ekonomisk policy
 • Startegi 2022-2024
 • Ändringar i Fältbiologernas stadgar
 • Revidering av havspolitiska programmet
 • Revidering av jorbrukspolitiska programmet
 • Revidering av gruvpolitiska programmet
 • Revidering av klimat- och energipolitiska programmet
 • Revidering av skogspolitiska programmet
 • Revidering av Jämställd- och mångfaldsplan
 • Inkluderingsverktyget (tidigare jämlikhetsverktyget)
 • Verksamhetsplan 2022
 • Budget 2022

Här läser du propositionerna! >>

OBS! Vissa små räknefel har justerats efter publikationen den 15/10. 

 

Här kan också läsa Fältbiologernas stadgar >>!

Propositionerna är riksstyrelsens förslag som alla medlemmar har rätt att rösta om under riksårsmötet (RÅM) som hålls i januari varje år. Varje proposition består av en beskrivande text och en eller flera att-satser. Att-satserna är meningarna som står sist i varje proposition (“Riksstyrelsen yrkar att…”). Det är att-satserna som det kommer röstas om under RÅM.

Tycker du att något av förslagen är dåligt? Eller har du själv en idé om hur Fältbiologerna kan bli bättre?
Du som medlem får såklart också komma med egna förslag!
De förslagen brukar kallas för motioner. Sista datum för att skicka in en motion är 1 november.

Här kan du läsa mer om hur det går till att skicka in en motion! >>
Undrar du hur sjutton man skriver en motion? Här kan du spana in vår motionsguide! >>