Propositioner inför RÅM 2019!

Propositioner inför RÅM 2019!

Propositioner till riksårsmötet 2019

Nu är propositionerna klara inför riksårsmötet! Riksstyrelsen presenterar sex förslag för framtiden i Fältbiologerna! Propositionerna är riksstyrelsens förslag på hur organisationen ska utvecklas framöver. Alla medlemmar har rätt att komma på riksårsmötet (RÅM) i januari och diskutera och bestämma över propositionerna.

Riksstyrelsen lägger i år sex propositioner:

Budget 2019 – hur pengarna fördelas nästa år >>

Verksamhetsplan 2019 – vad Fältbiologerna ska göra nästa år. >>

Ta bort medlemsavgiften >>

Ta bort tidskrift i stadgarna >>

Stadgeändringar – om medlemsskap, vision, klubbstart, tidskrift, och val av redaktion och kommittéer >>

Avveckla förlagsverksamheten >>

 

Om du vill läsa dagens stadgar, se bilaga >>

 

Propositionerna är rikssstyrelsens förslag, som alla medlemmar har rätt att rösta om under riksårsmötet (RÅM) som hålls i januari varje år. Varje proposition består av en beskrivande text och en eller flera att-satser. Att-satserna är meningarna som står sist i varje proposition (“Riksstyrelsen yrkar att…”); de är själva beslutet som det går att rösta om på RÅM.

Medlemmar får självklart lägga egna förslag! De förslagen kallas motioner och skickas till riks.styrelsen@faltbiologerna.se senast 1:a november 2018. Här kan du läsa mer om motioner >>