Rädda vitryggen - möte med introduktion!

Rädda vitryggen - möte med introduktion!

🌲Obs! Du måste föranmäla dig, se nedan! 🌲

Är du sugen på att lära dig mer om vitryggig hackspett och varför det bara finns ca 25 st kvar i hela Sverige? Vill du komma ut i vackra gamla lövskogar och hjälpa till att rädda vitryggen?

Fredagen den 15 mars är det ett nationellt vitryggsmöte på kansliet i Stockholm. Vi kommer att träffa experter och ta del av spännande presentationer och diskussioner – men du behöver inga förkunskaper för att vara med. Lär dig hur du kan leta efter häckningar och restaurera skog, bekanta dig med eldsjälar och hitta andra att samarbeta med! Kanske dags att starta Fältbiologernas vitryggsklubb?

Mötet är helt gratis och arrangeras av Naturskyddsföreningen som även bjuder på mat. Fältbiologerna har 20 platser – först till kvarn! Presentationerna kommer även att livesändas här på Facebook.

Naturskyddsföreningen har drivit vitryggsprojektet sen 1990 och arbetar för att bevara och restaurera vitryggens livsmiljöer och förstärka den vilda populationen vitryggar genom att sätta ut ungfåglar uppfödda i avel. Syftet med räddningsaktionen är att vitryggen ska få finnas kvar i Sverige (där den hör hemma), att fler lövskogar ska restaureras och skyddas, men också att öka kunskapen kring vikten av biologisk mångfald och artrika skogar bland allmänhet, politiker och skogsägare. Orsaken till den drastiska minskningen av arten är skövlingen av våra skogar och när skogarna försvinner hotas inte bara vitryggen, flera hundra andra arter är också beroende av samma miljöer för sin överlevnad. Därför är vitryggsarbetet så himla viktigt!

I vitryggsprojektet finns idag ett nätverk av engagerade och kunniga personer som hjälper till ute i skogen, till exempel genom att leta efter häckningar och följa upp häckningsresultat, kartera potentiella vitryggsrevir, restaurera lövskogar genom granuthuggning, skapa död ved genom ringbarkning och stödutfodra vitryggarna under vintertid. Men vi behöver bli fler ute i skogen! Hoppas du vill vara med!

 

👉 Anmälan görs här >>

 

#vitryggighackspett #slutaslaktaskogen