Rapport - inventeringsresa till Forsmarks skogar!

Rapport - inventeringsresa till Forsmarks skogar!

Upplands Fältbiologer har tillsammans med Naturskyddsföreningen Uppsala, Lichenologiska
föreningen och Uppsala svampklubb gått samman för att bevara de uppländska skogarna! De har tillsammans besökt och inventerat fyra områden.

 

Syftet med inventeringen är att arbeta för skogens biologiska mångfald i Uppland. 19-21 oktober 2018 utfördes en inventering av Forsmarksskogarnas i Norduppland för att kartlägga och bevara naturvärden.

 

Läs rapporten här!>>