Rikskansliets lokaler kommer förändras - vad tycker du?

Rikskansliets lokaler kommer förändras - vad tycker du?

Fältbiologernas rikskansli i Stockholm, dvs det kontor som vi delar med Naturskyddsföreningen, kommer att byggas om. För er medlemmar som är där ibland, eller vill kunna använda kansliet, så kommer saker förändras en del. Så självklart vill vi ta upp den här frågan med er alla.
Det finns ganska mycket att säga om detta, men först och främst: En sak som redan är bestämd är att ingen (!) på varken Fältbiologerna eller Naturskyddsföreningen kommer fortsätta ha egna kontorsplatser, därför kommer Fältbiologerna inte längre ha ett eget rum. Samtidigt diskuteras det vilka olika rum som ska finnas istället, så som större umgängesrum, bättre rum för digitala möten, eller för workshops och seminarier.
Vad är egentligen viktigast med kansliet? Vad skulle ni vilja att kansliet kunde användas till? Hur blir kansliet en så användbar plats som möjligt för medlemmar?
Jag vill höra alla synpunkter på detta – skriv eller ring till mig för att berätta, fråga eller diskutera.
Lite mer om ombyggnaden:
Orsakerna till ombyggnationen är arbetsmiljöskäl, lösa platsbrist, anpassa kontoret till alltmer digitala möten och arbetssätt, att kansliet tydligare ska utstråla att det är en miljörörelse, och vara ett mer flexibelt kontor.
Det pågår just nu diskussioner om hur det ska se ut och en hel del saker är inte klara.
Det som de har kommit fram till är att kontoret ska ändras om till ett “zonbaserat” kontor, där det ska finnas 3 olika zoner som är till för olika sorters arbete (typ ett tyst o koncentrerat, ett aktivt och kreativt, ett öppet).
För den som känner till det, så verkar det vara ganska identiskt med vad som kallas för ett “aktivitetsbaserat” kontor. (Jag vet ärligt talat inte vad som skiljer det åt utöver namnet)
/Joakim Andrén
070-3870134
verksamhetsutvecklare@faltbiologerna.se