Riksstyrelsen

RIKSSTYRELSEN

Här finns alla som sitter i riksstyrelsen. De jobbar alla tillsammans för att göra Fältbiologerna bättre! Hör av dig till riks.styrelsen@faltbiologerna.se om du har några frågor eller idéer om arbetet i organisationen!

Ordförande

Hej Lovisa heter jag! Det är jag som är talesperson för Fältbologerna. Har du frågor som rör styrelsen, samarbeten eller några andra frågor om föreningen så kontaktar du mig. Mejl: ordforande@faltbiologerna.se  Telefon: 070-387 01 18

Vice ordförande

Hej Leo heter jag! Jag arbetar med att stötta ordförande i att utveckla organisationen. Jag arbetar också med extern representation och opinionsbildning.
Protokoll riksstyrelse

 

Här finns protokoll från riksstyrelsen. Klicka på det år du vill läsa protokoll ifrån.
Vill du ha tag i ett äldre protokoll: kontakta kansliet.


Protokoll 2019 >> 

Protokoll 2018 >>

 

Uppdragsbeskrivningar

 

Läs uppdragsbeskrivningarna här  >>

Det ska vara lustfyllt och roligt att engagera sig inom Fältbiologerna. För att du som är intresserad av ett förtroendeuppdrag inom riksorganisationen ska veta vad det innebär innan du kandiderar så finns en uppdragsbeskrivning. Den ger information om förtroendeuppdraget och talar om vad som förväntas av dig i ditt uppdrag. Uppdragsbeskrivningarna gäller för: Ordförande, vice ordförande, riksstyrelsen, redaktionen, RÅM­-kommittén, sociala medier-­gruppen, Ölandskommittén, valberedningen, lekmannarevisorer och revisorssuppleanter.


Ledamot

Saga Oskarson Kindstrand heter jag! Jag jobbar tillsammans med andra ledamöter med  att förvalta och utveckla föreningen mellan årsmötena. Tillsammans planerar vi inför själva riksårsmötet där vi  lägger fram propositioner och svarar på inkomna motioner.

Ledamot

Hej! Mitt namn är Ylva Lidén och jag sitter i riksstyrelsen. Jag är föreningens kassör och jobbar en del med ekonomi, men också en hel del annat skoj. Bland annat med framtagandet av en kunskapsbank och Fältbiologernas representation i andra organisationer, både svenska och internationella. Hör gärna av dig med frågor om vad som helst >>  ylva.liden@faltbiologerna.se

Riksstyrelsens kalender

Det finns inga kommande evenemang just nu.

Ledamot

Hilda Bergström heter jag! Jag jobbar tillsammans med andra ledamöter med  att förvalta och utveckla föreningen mellan årsmötena. Tillsammans planerar vi inför själva riksårsmötet där vi  lägger fram propositioner och svarar på inkomna motioner.

Ledamot

Hej Carolina Moretti heter jag! Jag jobbar tillsammans med andra ledamöter med  att förvalta och utveckla föreningen mellan årsmötena. Tillsammans planerar vi inför själva riksårsmötet där vi  lägger fram propositioner och svarar på inkomna motioner.

Ledamot

Hej Hopp! Mitt namn är Tove Lönneborg. Jag sitter i riksstyrelsen och planerar bland annat inför en stort kul event i höst, håller på att fram en kunskapsbank med massa bra information för er medlemmar och diverse annat. Jag kan massor om lupiner och en hel del om andra miljöproblem. Jag är snart en inbiten fågelskådare, jag älskar att vandra, vara i skogen och bada iskallt. Hör gärna av dig till mig med vilka frågor som helst. tove.lonneborg@faltbiologerna.se