Riksstyrelsen

RIKSSTYRELSEN

Här finns alla som sitter i riksstyrelsen. De jobbar alla tillsammans för att göra Fältbiologerna bättre! Hör av dig till riks.styrelsen@faltbiologerna.se om du har några frågor eller idéer om arbetet i organisationen!

Ordförande

Hej Lovisa heter jag! Det är jag som är talesperson för Fältbologerna. Har du frågor som rör styrelsen, samarbeten eller några andra frågor om föreningen så kontaktar du mig. Mejl: ordforande@faltbiologerna.se  Telefon: 070-387 01 18

Ordförande

Hej Hopp! Tove heter jag och är talesperson för Fältbiologerna. Jag representerar Fältbiologerna i olika sammanhang och gör lite allt möjligt. Hör av dig till mig om du har frågor om styrelsen, samarbeten, annat om föreningen eller lite vad som helst.  Jag kan mycket om olika miljöproblem och älskar att luppa loss i skogen! Mejl: ordforande@faltbiologerna.se  Telefon: 076-007 36 89


Protokoll riksstyrelsen

 

Här finns protokoll från riksstyrelsen. Klicka på det år du vill läsa protokoll ifrån.
Vill du ha tag i ett äldre protokoll: kontakta kansliet.

Protokoll 2020 >>

Protokoll 2019 >> 

Protokoll 2018 >>

 

Uppdragsbeskrivningar
Läs uppdragsbeskrivningarna här  >>

Det ska vara lustfyllt och roligt att engagera sig inom Fältbiologerna. För att du som är intresserad av ett förtroendeuppdrag inom riksorganisationen ska veta vad det innebär innan du kandiderar så finns en uppdragsbeskrivning. Den ger information om förtroendeuppdraget och talar om vad som förväntas av dig i ditt uppdrag. Uppdragsbeskrivningarna gäller för: Ordförande, vice ordförande, riksstyrelsen, redaktionen, RÅM­-kommittén, sociala medier-gruppen, Ölandskommittén, valberedningen, lekmannarevisorer och revisorssuppleanter.


Vice ordförande

Hej Leo heter jag! Jag arbetar med att stötta ordförande i att utveckla organisationen. Jag arbetar också med extern representation och opinionsbildning. Mail: leo.rudberg@faltbiologerna.se

Kassör

Hej! Mitt namn är Ylva Lidén och jag sitter i riksstyrelsen. Jag är föreningens kassör och jobbar en del med ekonomi, men också en hel del annat skoj. Bland annat med internutbildningar, Fältbiologerna på Almedalsveckan och organisationens representation i andra organisationer. Hör gärna av dig med frågor om vad som helst:  ylva.liden@faltbiologerna.se

Riksstyrelsens kalender

lör 05

Öppet riksstyrelsemöte

5 december kl. 09:00 - 6 december kl. 16:00

Sekreterare

Hej, Lovisa heter jag! Jag är styrelsens sekreterare, vilket innebär att jag ansvarar för att skriva och lägga ut protokoll från våra styrelsemöten. Förutom det kommer jag under året att jobba med lite annat, bland annat att tillsammans med Tove ta fram nästa års  kampanj! Hör av dig till mig på: lovisa.hasch@faltbiologerna.se

Ledamot

Hej! Regan McEnroe heter jag! Jag jobbar tillsammans med andra ledamöter med  att förvalta och utveckla föreningen mellan årsmötena. Tillsammans planerar vi inför själva riksårsmötet där vi  lägger fram propositioner och svarar på inkomna motioner.

Ledamot

Hej! Evelina Szamosi heter jag. Jag sitter som ledamot i riksstyrelsen där jag tillsammans med de andra ledamöterna jobbar med att förvalta och utveckla föreningen mellan årsmötena. I styrelsen jobbar jag med kompetenser för de övriga förtroendevalda i Fältbiologerna, är med och planerar Järvaveckan och är värvningsansvarig. Du kan kontakta mig på evelina.szamosi@faltbiologerna.se.

Ledamot

“Hej! Jag heter Ava Unger och sitter som ledamot i riksstyrelsen. Under året kommer jag bland annat att jobba med Järvaveckan och att arbeta fram Fältbiologernas miljöläger! Hör av dig till mig om du är nyfiken och vill veta mer eller har andra frågor och funderingar! Mejl: ava.unger@faltbiologerna.se