Riksstyrelsen

RIKSSTYRELSEN

Här finns alla som sitter i riksstyrelsen. De jobbar alla tillsammans för att göra Fältbiologerna bättre! Hör av dig till riks.styrelsen@faltbiologerna.se om du har några frågor eller idéer om arbetet i organisationen!

Ordförande

Hej, Ylva heter jag! Det är jag som är talesperson för Fältbologerna. Har du frågor som rör styrelsen, samarbeten eller några andra frågor om föreningen så kontaktar du mig. Mejl: ordforande@faltbiologerna.se  Telefon: 076-007 36 89

Ordförande

Hej! Jag heter Signe och är talesperson för Fältbiologerna. Hör av dig till mig om du har frågor om föreningen, samarbeten eller vårt kampanjarbete.  Mejl: ordforande@faltbiologerna.se Telefon: 070-387 01 18

Uppdragsbeskrivningar
Läs uppdragsbeskrivningarna här  >>

Det ska vara lustfyllt och roligt att engagera sig inom Fältbiologerna. För att du som är intresserad av ett förtroendeuppdrag inom riksorganisationen ska veta vad det innebär innan du kandiderar så finns en uppdragsbeskrivning. Den ger information om förtroendeuppdraget och talar om vad som förväntas av dig i ditt uppdrag. Uppdragsbeskrivningarna gäller för: Ordförande, vice ordförande, riksstyrelsen, redaktionen, RÅM­-kommittén, sociala medier-gruppen, Ölandskommittén, valberedningen, lekmannarevisorer och revisorssuppleanter.

Protokoll riksstyrelsen
Här finns protokoll från riksstyrelsen. Klicka på det år du vill läsa protokoll ifrån.
Vill du ha tag i ett äldre protokoll: kontakta kansliet.

Vill du se mötesunderlaget till riksstyrelsens möten? Mejla ordforande@faltbiologerna.se

Protokoll 2022 >>

Protokoll 2021 >>

Protokoll 2020 >>

Protokoll 2019 >> 

Protokoll 2018 >>

Sekreterare

Hejsan! Jag heter Nora och är sekreterare i styrelsen. Du kan höra av dig till mig med frågor om föreningens påverkansarbete, sommarens klubbturné och insektsläger, eller påverkanskursen under höstlovet! ^^ Mejl: nora.sverredal@faltbiologerna.se

Ledamot

Hallå! Jag heter Isabel och är ledamot i styrelsen. Du kan höra av dig till mig om lite vad som 🙂

Riksstyrelsens kalender

aug 20

Riksstyrelsemöte (839) 20 – 21 augusti

20 augusti kl. 09:00 - 21 augusti kl. 14:00
aug 26

Höstuppstart

26 augusti - 28 augusti
sep 23

Introhelg

23 september - 25 september

Ledamot

Hallå! Jag heter Tobias Larsson. Du hör av dig till mig på: tobias.larsson@faltbiologerna.se.

Ledamot

Hej! Jag heter Per Svenson. Du hör av dig till mig på: per.svenson@faltbiologerna.se.