Riksstyrelsens blogg

RIKSSTYRELSENS BLOGG

Välkommen till riksstyrelsens blogg! Här kan du läsa om vad riksstyrelsen har för sig och om vad som ärpå gång!
Riksstyrelsen består av Fältbiologer som har valts fram av medlemmar under riksårsmötet. De har i uppgift att tillsammans representera Fältbiologerna och göra organisationen bättre. Har du frågor och föreningens arbete eller vad vi tycker? Kontakta oss gärna på mejlen riks.styrelsen@faltbiologerna.se

Solidaritet med Black Lives Matter

Solidaritet med Black Lives Matter   Fältbiologerna står i solidaritet med Black Lives Matter-protesterna i USA och över hela världen. I vår hållbara vision finns inte minsta utrymme för rasism, polisbrutalitet eller andra angrepp på grundläggande mänskliga rättigheter. Rasismens vidrigheter är många och begränsas givetvis

Bli EU-representant för Sveriges unga

Just nu har Fältbiologerna en chans att nominera en fältbiolog som kan få representera hela Sveriges unga inom EU! Uppdraget innebär att påverka EU:s politik utifrån ungdomars intressen i 1,5 år, från 1 juli 2020 till 31 december 2021. Representanten väljs ut av paraplyorganisationen LSU,

Viktig information om Coronakrisen

Viktig information om Coronakrisen   Vi måste alla ta vårt ansvar för att bekämpa Coronakrisen. Fältbiologernas riksstyrelse har därför fattat en rad beslut - om både våra aktiviteter och vår aktivism - i syfte att: utöva solidaritet med äldre och riskgrupper minska risken för framtida

Propositioner inför RÅM 2020!

Propositioner till riksårsmötet 2020 Nu är propositionerna klara inför riksårsmötet! Dessa 9 propositionerna är riksstyrelsens förslag på hur organisationen ska utvecklas framöver. Alla medlemmar har rätt att komma på riksårsmötet (RÅM) i januari och diskutera och rösta om propositionerna. Riksstyrelsen lägger i år nio propositioner:  
Vilka är vi

 

Kontakta oss: riks.styrelsen@faltbiologerna.se 


Fältbiologernas riksstyrelse 2019 består av: Lovisa Roos (ordförande), Leo Rudberg (vice ordförande), Carolina Moretti, Ylva Lidén, Saga Oskarson Kindstrand, Tove Lönneborg och Hilda Bergström.