Skogsnätverket

SKOGSNÄTVERKET


Skogsnätverket kombinerar nördig artkunskap med hårdförd skogspolitik. Vi färdas till fina skogar, tittar ofta i lupp och kämpar mot orättvisor i skogsbruket, typ som en superhjälte.

Tillsammans lär vi oss hur man känner igen en värdefull skog och hur man kan främja dess biologiska mångfald samtidigt som vi försöker sprida kunskapen vidare till politiker, skogsbolag och lokalbefolkning. Nätverket har möten cirka tre gånger om året där vi planerar och utvärderar vår verksamhet, ofta i kombination med exkursioner och kurser. Vanligtvis genomför vi en större inventering varje sommar och ordnar ibland spetskurser kring olika ämnen, exempelvis signalarter, skogsbruksmodeller, tickor eller vedlevande insekter.


Bli aktiv genom att komma på en av våra aktiviteter! Information om vad som händer inom Skogsnätverket framöver finns i kalendern och i vår facebookgrupp. Vill du få löpande information från Skogsnätverket? Skriv upp dig på vår maillista!

Alla medlemmar i Fältbiologerna har rösträtt på nätverkens årsmöten. Håll utkik!

Du kan också påverka!

Om du också brinner för denna fråga, bli en del av oss! Du kan både bli medlem och engagera dig aktivt för att skapa en förändring. Eller så stödjer du Fältbiologerna så att vi kan förändra världen!

Kalender

Det finns inga kommande evenemang just nu.

Vad kan jag göra?

Använd mindre papper

Ta med andra ut till dina smultronställen

Inventera skogar

Gå med i Fältbiologernas skogsnätverk (maila medlem@faltbiologernas.se)

Inventering

Varje år inventerar skogsnätverket skogar och sammanställer allt i en omfattande rapport. Här kan du läsa de senaste rapporterna.

Inventering. Inventering innebär att ”gå igenom och göra en förteckning över” och är ett viktigt vapen i kampen för att bevara snygga, artrika skogar som ännu inte kalavverkats och blivit till plantager. När man inventerar vill man förstås hitta rödlistade arter som man kan mosa i ansiktet på skogsbolagen, men innan man ger sig på att leta efter millimeterlånga knappnålslavar kan det vara värt att ge platsen en övergripande bedömning, en strukturinventering. För att få en uppfattning om hur orörd eller gammal skogen är kan du se efter om träden är av varierande ålder och art, om det finns död ved och om den tillhör rotvältor eller brutna stubbar samt hur grenarna växer. Notera terräng och markvegetation, om området är till exempel kuperat eller har fuktigt klimat. Titta efter kulturspår och tecken på skogsbruk.

text: Alva Anderberg

Mer om skog!

Läs här om Fältbiologernas åsikter om skogen