Skriv under kraven till regeringen!

Skriv under kraven till regeringen!

Ett flertalet organisationer har gått ihop för att tillsammans ställa krav på hur staten nyttjar sina skogar. För att begränsa klimatförändringarna, möta våra klimatmål och motverka artdöden behöver vi förändra den synen vi har på skogen. Därför måste staten ta ansvar för vår gemensamma skog! Statens hantering av skogen ska vara ett föredöme för andra skogsägare. Vi uppmanar alla att skriva under kraven till regeringen!

De fyra kraven till näringsminister Ibrahim Baylan och regeringen är:

 

  • Skydda alla statliga skogar med höga naturvärden som Sveaskog förvaltar.

 

  • Använd statliga skogar med låga naturvärden för att byta mot privatägd skog med  höga naturvärden för att ge dessa skogar ett skydd.

 

  • Staten och Sveaskog ska vara en förebild och ligga i framkant när det gäller utvecklande t av ett ekosystembaserat, hyggesfritt skogsbruk.

 

  • Sveaskogs avkastningskrav måste sänkas så att punkterna ovan kan genomföras.
Läs mer om kampanjen och skriv under kraven: https://varskog.nu