Sök vårt nya medlemsbidrag!

Sök vårt nya medlemsbidrag!

Sök vårt nya medlemsbidrag!

 

Har du som medlem en rolig idé på projekt eller aktivitet? Kul! Då kan du söka Fältbiologernas medlemsbidrag. Du som medlem kan alltså söka bidraget utan att gå genom en klubb, ett distrikt eller ett nätverk. Du kan som max ansöka om 5000:- kronor.

 

Tanken med bidraget är att uppmuntra initiativ utanför de verksamma grupper som finns idag. Fältbiologerna hoppas att medlemsbidraget kommer att möjliggöra engagemang och aktiviteter på platser där det idag inte finns verksamhet. Bidraget kan alltså inte sökas av klubb, distrikt eller nätverk. 

 

Vill du/ni bolla din idé med oss eller har du frågor om bidraget? Kontakta riks.styrelsen@faltbiologerna.se

Vill du söka medlemsbidraget? Läs mer om våra olika bidrag och blanketter här>>