Solidaritet med Black Lives Matter

Solidaritet med Black Lives Matter

Solidaritet med Black Lives Matter

 

Fältbiologerna står i solidaritet med Black Lives Matter-protesterna i USA och över hela världen. I vår hållbara vision finns inte minsta utrymme för rasism, polisbrutalitet eller andra angrepp på grundläggande mänskliga rättigheter.

Rasismens vidrigheter är många och begränsas givetvis inte till USA:s poliskårs skrämmande vanliga – och sorgligt ofta dödliga – övervåld. Forskning visar att svarta och andra rasifierade medmänniskor drabbas värre av skadlig och dödlig miljöförstörelse än vita majoritetsbefolkningar i västländer. Detta är miljörasism – och ett skäl till att delar av miljörörelsen och medborgarrättsrörelsen arbetat tillsammans i flera decennier.

Kopplingarna mellan den strukturella rasismen, postkoloniala maktförhållanden och exploateringen av både människor och vår miljö är många och komplexa. Vi i miljörörelsen måste utöva solidaritet med alla som drabbas av denna giftiga samhällsutveckling. Kampen fortsätter.