Starta klubb!

VARFÖR STARTA KLUBB I FÄLTBIOLOGERNA?


Vill du upptäcka naturen och kämpa för miljön och klimatet tillsammans med andra? Det kan du göra genom att starta en klubb! Scrolla ner för att läsa om vad det innebär att starta klubb och varför du kanske borde göra det, eller gå vidare till Hur du startar klubb för att läsa om exakt hur du går tillväga för att starta klubben. Har du frågor kring klubbstart? Hör då av dig till verksamhetsutvecklare@faltbiologerna.se!

Massor kan hända i en Fältbiolog-klubb! Du kommer t ex lära känna andra unga natur- och miljöintresserade, lära dig massor av saker, ha möjlighet att arrangera härliga naturaktiviteter, driva politisk påverkan och bli en viktig röst i debatten, möjliggöra för fler att engagera sig i era intressen och mycket mer. Klubben kan också söka pengar från Fältbiologerna och på andra sätt få hjälp av föreningen!

Klubbar är helt enkelt Fältbiologernas lokalföreningar, där de allra flesta av Fältbiologernas aktiviteter händer! Det finns ett antal klubbar i landet från söder till norr, och vilka medlemmar som helst kan starta en egen!

Fältbiologerna drivs av unga, för unga. Klubben bestämmer över sig själv, och ni som driver den bestämmer vad den ska göra, och allting som ingår i Fältbiologernas syfte och vision kan bli aktiviteter i klubben: Skogsvandringar, debattartiklar, kampanjer, odlingsträffar, fredliga politiska aktioner, insektskurser, laga kläder-träffar… Mycket görs redan, och dina egna idéer är mer än välkomna!

En klubb kan ha fäste på en större eller mindre geografisk plats, och vara fokuserad på en enskild fråga eller ägna sig åt allt möjligt.Fältbiologerna är en varm och välkomnande förening för nyfikenhet, glädje, kärlek, ilska, kunskap, debatt och kamp! Vi medlemmar har dragits till Fältbiologerna av många olika anledningar. Några av oss är med och räddar skogar och stoppa miljöskadliga projekt, upptäcka vackra havsdjur eller se levande vargar med egna ögon. Vissa hittar vänner som också är intresserade av ätliga växters latinska namn, andra för att debattera om omställningen av samhället, fjällvandra eller kämpa för miljörättvisa. Alla börjar där de vill, och du måste inte heller hålla med oss om allt vi gör för att vara med. Fältbiologerna är din förening, lika mycket som alla andra medlemmars.Hej! Joakim heter jag! Till mig kan du höra av dig om du har frågor om klubbstart.

verksamhetsutvecklare@faltbiologerna.se 

070-387 01 34