Starta klubb!

VARFÖR STARTA KLUBB I FÄLTBIOLOGERNA?


Att lära sig om naturen eller driva miljöfrågor görs bäst tillsammans med andra! Fältbiologernas klubbar är bland de bästa kanalerna att hitta likasinnade för både lärdom och förändring. Men om det inte finns någon klubb just där du bor kan du alltid starta en själv! Möjligheterna är stora, du kommer ha kul längs vägen och få hjälp av oss när du behöver det. Scrolla ner för att läsa mer hur våra klubbar fungerar, eller gå vidare till Hur du startar klubb för att få reda på steg-för-steg om hur du går tillväga för att starta klubben. Har du frågor kring klubbstart? Hör då av dig till verksamhetsutvecklare@faltbiologerna.se eller sug.kansli@faltbiologerna.se (det senare om du bor inom Stockholm, Uppsala eller Gotlands regioner)!
Fältbiologernas klubbar utgör grunden för föreningens och är den perfekta kanalen för dig som är ung och vill lära dig mer om naturen, uppleva den, och/eller använda dessa kunskaper för samhällsförändring. Genom att vara en del av en större förening kan du stärka ditt engagemang och folk kan hitta till dig. Om inte det var nog går det också att finansiera dina viljor lättare genom en förening, både större resor, studiecirklar och annat engagemang kan du få pengar för. Om du någonsin stöter på någon osäkerhet finns rikskansliet tillgängligt, oavsett vad problemet gäller. Fältbiologerna drivs av unga, för unga. Klubben bestämmer över sig själv, och ni som driver den bestämmer vad den ska göra, och allting som ingår i Fältbiologernas syfte och vision kan bli aktiviteter i klubben: Skogsvandringar, debattartiklar, kampanjer, odlingsträffar, fredliga politiska aktioner, insektskurser, laga kläder-träffar… Mycket görs redan, och dina egna idéer är mer än välkomna! Alla medlemmar i Fältbiologerna kan starta klubbar. Vi är partipolitiskt obundna – men engagerade i politiska frågor. Vi har högt till tak och ingen förväntar sig att du håller med om alla föreningens åsikter. Du är välkommen in att diskutera, debattera och förändra.   Vad är det för skillnad mellan klubb och nätverk?  En klubb kan ha fäste på en större eller mindre geografisk plats, exempelvis en stad, en kommun eller ett landskap. Men det går också att vara fokuserad på en enskild fråga såsom grodornas ekologi, markförsurning eller klimatförändringar i mellansverige. Klubbar har sina egna medlemmar. Medlemmarna har rösträtt på klubbens årsmöte. Ett nätverk är endast nationellt och verkar under riksföreningen. Ett nätverk har inte sina egna medlemmar utan endast klubborganisatörer som väljs på nätverkens årsmöten. Alla medlemmar i Fältbiologerna har rösträtt på nätverkens årsmöten.


Fältbiologerna är en varm och välkomnande förening för nyfikenhet, glädje, , kunskap, debatt och kamp! Vi medlemmar har dragits till Fältbiologerna av många olika anledningar. Några av oss är med och räddar skogar och stoppa miljöskadliga projekt, upptäcka vackra havsdjur eller se levande vargar med egna ögon. Vissa hittar vänner som också är intresserade av ätliga växters latinska namn, andra för att debattera om omställningen av samhället, fjällvandra eller kämpa för miljörättvisa. Vi är en gammal förening med över 70 år på nacken som har fångat och vårdat ungas intresse, gamla Fältbiologer finns idag överallt, från toppositioner på naturvårdsverket till din lokala kommun. Alla börjar där de vill, och du måste inte heller hålla med oss om allt vi gör för att vara med. Fältbiologerna är din förening, lika mycket som alla andra medlemmars.


Hej! Joakim heter jag! Till mig kan du höra av dig om du har frågor om klubbstart.

verksamhetsutvecklare@faltbiologerna.se 

070-387 01 34