Starta klubb

STARTA EN KLUBB!

Att starta en klubb är enkelt! Men ibland kan det vara svårt att veta vart en ska börja. Vad som behövs göras vid uppstartandet av en klubb och hur det bäst görs varierar eftersom att de kan finnas olika förutsättningar. Finns det redan en grupp som är peppad? Känner de i så fall redan varandra? Är det många eller några få? Det krävs minst fem personer för att bilda en klubb. Nedan beskriver vi ungefär hur det brukar gå till att starta upp en ny klubb – Har du frågor? Hör då av dig till oss!

Infomöte

I början av uppstartsfasen gäller det att skapa intresse. Håll ett infomöte om Fältbiologerna med fika, prat och bildvisning! Lägg tyngden på hur roligt det är att vara aktiv i Fältbiologerna! Det är viktigt att inte tvinga någon att prata, vill någon sitta helt tyst och skapa sig en bild av vad Fältbiologerna är ska den få göra det. Finns ingen peppad grupp måste det även aktivt värvas folk innan infomötet för att skapa en grupp. Prata med de på kansliet eller styrelsen som mer än gärna hjälper till! Kanske finns det medlemmar på din ort som du kan få kontaktuppgifter till.

Planering av aktiviteter

Nu ska den peppade gruppen vara identifierad och sammanförd om de inte kände varandra sedan innan. Arrangera ett planeringsmöte där ni spånar aktiviteter och fundera på vad som är kul att göra i en klubb. Här är det viktigt att ni tar med er massor med förslag. Ett tips kan vara program från andra klubbar och distrikt, som ni kan få från kansliet eller hitta här på hemsidan. Det finns inget rätt eller fel – ni gör de aktiviter ni har lust med. Planera även in ett datum för det formella uppstartsmötet då styrelse väljs och klubben startas rent formellt.

Byråkratin

Börja med ett uppstartsmöte där ni väljer en klubbstyrelse. Kombinera det gärna med något roligt och glöm inte ta med dig god fika! Fyll i det standardiserade klubbstartsprotokollet och se till att få det underskrivet direkt. På uppstartsmötet är det även hög tid att de nya klubbkamraterna får bekanta sig lite mer med varandra om de inte redan gjort det. Nu finns en klubb och den bör börja lära sig att ta hand om sig själv, men det finns självklart stöd att få! Det är nu en rad administrativa saker som skall göras, som man kan få hjälp från kansliet med.

1. Skicka in uppstartsprotokollet till rikskansliet. De kommer sedan skicka vidare det till riksstyrelsen som kommer välja in klubben i föreningen.

2. För att få ett organisationsnummer (behövs tex för att öppna bankkonto) ska blanketten ”Ansökan, organisationsnummer för ideell förening” fyllas i som finns att skriva ut från Skatteverkets hemsida och skicka in den till aktuellt skattekontor tillsammans med kopia på stadgar och uppstartsprotokoll. Ni får sedan ett organisationsnummer hemskickat på posten.

3. När ni har ett organisationsnummer kan ni öppna ett bankkonto. Firmateckaren med sällskap av klubbkamrat går då till valfritt bankkontor och säger att den vill öppna ett konto. Hur banken sedan sköter det varierar ofta får ett formulär att fylla i. Till blanketten ska ni sedan skicka in kopia på stadgar och uppstartsprotokoll till bankens företagsavdelning.

4. För att få startbidrag  från Fältbiologerna (3000kr) ska klubben fylla i Ansökan om startbidrag. Detta kan skickas in tillsammans med uppstartsprotokollet, men eftersom man i det läget inte har något bankkonto får man då antingen skriva in kassörens privata kontonummer eller vänta med att skicka in det tills man har skapat sitt bankkonto. 5. Sist är det även bra att fixa så att klubben har en egen maillista, en sida och ett inlogg på hemsidan – detta gör ni via kansliet. Prata gärna igenom hur ni vill att kommunikationen ska ske – genom facebook, mail eller sms-lista? Se även till att den nya klubben står omnämnd på distriktets hemsida med länk till klubbens sida.

I vilken ordning?

Dessa tre steg kan kombineras och kastas om efter behag. Om ni är en väldigt sammansvetsad grupp från början kan man kanske göra allt på samma kväll. Har ni en redan intresserad grupp men där ni inte känner varandra kan ni kanske ha info- och planeringskväll samtidigt och köra det sista mötet för sig. Det viktiga är att ni känner av er grupp!