Starta klubb

STARTA KLUBB


Vill du upptäcka naturen och kämpa för klimatet tillsammans med andra? Det kan du göra genom att starta en klubb! Och att starta en klubb är enkelt! Nedan beskriver vi ungefär hur det brukar gå till att starta upp en ny klubb.

Har du frågor kring klubbstart? Hör då av dig till verksamhetsutvecklare@faltbiologerna.se och läs mer om vad vi kan hjälpa dig med på sidan Få hjälp.

I vilken ordning?

Dessa tre steg nedan kan kombineras och kastas om efter behag. Om ni är en väldigt sammansvetsad grupp från början kan en kanske göra allt på samma kväll. Har ni en redan intresserad grupp men där ni inte känner varandra kan ni kanske ha info- och planeringskväll samtidigt och köra det sista mötet för sig. Det viktiga är att ni känner av er grupp!


Infomöte

I början av uppstartsfasen gäller det att skapa intresse. Håll ett infomöte om Fältbiologerna med fika, prat och bildvisning! Lägg tyngden på hur roligt det är att vara aktiv i Fältbiologerna! Det är viktigt att inte tvinga någon att prata, och vill någon sitta helt tyst och skapa sig en bild av vad Fältbiologerna är ska den få göra det. Finns ingen peppad grupp måste det även aktivt värvas folk innan infomötet för att skapa en grupp. Prata med de på kansliet eller i riksstyrelsen som mer än gärna hjälper till! Kanske finns det medlemmar på din ort som du kan få hjälp att kontakta?


Planering av aktiviteter

Nu ska den peppade gruppen vara identifierad och sammanförd om de inte kände varandra sedan innan. Arrangera därefter ett planeringsmöte där ni spånar aktiviteter och funderar på vad som är kul att göra i en klubb. Här är det viktigt att ni tar med er massor med förslag. Ett tips kan vara att ta program och aktiviteter från andra klubbar och distrikt, som ni kan få från kansliet eller hitta här på hemsidan. Det finns inget rätt eller fel – ni gör de aktiviter ni har lust med. Planera även in ett datum för det formella uppstartsmötet då styrelse väljs och klubben startas rent formellt.


Byråkratin

Så, nu är ni ett gäng peppade fältbiologer som vill göra kul aktiviteter tillsammans, hurra! Det är nu några administrativa saker som ska göras. Är det något som känns oklart, tveka aldrig att höra av er till kansliet. 

  1. Börja med ett uppstartsmöte där ni väljer en klubbstyrelse. Det är bra om ni också väljer en valberedning och revisor. På uppstartsmötet är det också hög tid att de nya klubbkamraterna får bekanta sig lite mer med varandra om de inte redan gjort det. Kombinera gärna mötet med något roligt och glöm inte ta med dig god fika! På mötet ska ni fylla i det standardiserade klubbuppstartsprotokollet (skriv ut eller skapa en kopia av dokumentet) och se också till att få det underskrivet direkt. I protokollet står det att ni ska välja stadgar. Fältbiologerna har standardstadgar för klubbar som man gärna får använda.
  2. Scanna in uppstartsprotokollet. Maila oss (verksamhetsutvecklare@faltbiologerna.se) och berätta att ni vill starta klubb! När ni fyllt i och skrivit under uppstartsprotokoll ska det mailas till kansliet. Vi kommer sedan skicka detta vidare det till riksstyrelsen som kommer att välja in klubben i föreningen. 
  3. Ni kommer efter detta att få ett formulär att fylla i av kansliet. Här kommer ni bland annat att få frågan ifall ni vill ansöka om startbidrag (3000 kr). Många klubbar har i detta läge inget bankkonto. Då kan en antingen skriva in kassörens privata kontonummer eller vänta med att fylla i formuläret tills att klubben har skapat sitt bankkonto. En liten bit ner på denna sida finns info om hur man startar bankkonto. 
  4. Berätta för världen att ni finns! Det även bra att fixa så att klubben har en klubbsida på hemsidan och ett inlogg – detta gör ni via kansliet. Prata gärna igenom hur ni vill att kommunikationen inom klubben ska ske – genom facebook, chatt eller sms? I takt med att klubben växer kan ni alltid ta hjälp av andra klubbar, distrikt eller kansliet för att komma på bra idéer på aktiviteter eller genomföra större projekt! 

Lycka till med klubbstarten!			

Om klubben vill ha ett eget bankkonto

För att starta ett bankkonto som förening behövs ett organisationsnummer. Detta är ett slags identitetsnummer för organisationer. För att få ett organisationsnummer ska blanketten ”Ansökan, organisationsnummer för ideell förening” fyllas i, som finns att skriva ut från Skatteverkets hemsida och skicka in den till aktuellt skattekontor tillsammans med kopia på stadgar och uppstartsprotokoll. Ni får sedan ett organisationsnummer hemskickat på posten. När ni har ett organisationsnummer kan ni öppna ett bankkonto. Firmateckaren med sällskap av klubbkamrat går då till valfritt bankkontor och säger att den vill öppna ett konto. Hur banken sedan sköter det varierar, ofta får man en blankett från banken att fylla i. Till blanketten ska ni sedan skicka in kopia på stadgar och uppstartsprotokoll till bankens företagsavdelning. Ni kan också få hjälp av kansliet att starta bankkonto.Hej! Joakim heter jag! Till mig kan du höra av dig om du har frågor om klubbstart.

verksamhetsutvecklare@faltbiologerna.se 

070-387 01 34