Styrdokument

STYRDOKUMENT

Här har vi samlat alla typer av styrdokument som vi kan tänka oss att Fält-byråkrater behöver. Är det något du saknar så tveka inte att höra av dig! Hur fungerar det här? De flesta dokument ligger upplagda på molnet och du kommer bli omdirigerad dit för att läsa eller ladda ner. Men det finns några dokument som du kan ladda ner direkt från sidan, till exempel stadgar och några blanketter.

Fältbiologernas stadgar

Fältbiologernas stadgar är de regler och “lagar” som styr hur föreningen fungerar. Läs dem här >>

 

Fältbiologernas policydokument

Ladda ned Fältbiologernas policydokument >>

Kommunikationspolicy
Kommunikationspolicy (styrdokument) >>

Kommunikation ingår för alla medlemmar och förtroendevalda i Fältbiologerna. Kommunikation är all typ av informationsutbyte och är både hur vi pratar med varandra samt hur vi pratar om varandra/föreningen

Fältbiologernas kommunikation ska vara

  • Aktiv Information om planerade aktiviteter ska alltid kommuniceras till medlemmarna i god tid.
  • Transparant Det ska vara lätt att förstå vilka Fältbiologerna är och vad vi tycker
  • Visa bredd Vi är en organisation för alla, de ska synas!
  • Enkel och begriplig Fältbiologerna ska kunna förklara komplicerade saker med enkla ord.
  • Kaxig Vass tunga och svar på tal ska vara ledord vid arbetet med extern kommunikation.
  • Enhetlig Det ska tydligt framgå att Fältbiologerna är avsändare och därför ska alltid den grafiska profilen efterföljas.

Policy om transparens

Här kan du läsa om riksföreningens sätt att jobba med  transparens. Detta handlar om att relevanta dokument och väsentlig information ska finnas tillgänglig och vara lätt att hitta. Läs mer här >>

 

 

 

 

Resepolicy

Resepolicyn går igenom riktlinjer för hur Fältbiologerna förhåller sig till olika sorters resande i föreningen. Resepolicyn är en del av Fältbiologernas policydokument >>

Jämställdhetsplan

Ladda ner Fältbiologernas jämställdhetsplan och mångfaldsplan >> 

Uppdragsbeskrivningar

Läs uppdragsbeskrivningarna här  >>

Det ska vara lustfyllt och roligt att engagera sig inom Fältbiologerna. För att du som är intresserad av ett förtroendeuppdrag inom riksorganisationen ska veta vad det innebär innan du kandiderar så finns en uppdragsbeskrivning. Den ger information om förtroendeuppdraget och talar om vad som förväntas av dig i ditt uppdrag.  Uppdragsbeskrivningarna gäller för: Ordförande, vice ordförande, riksstyrelsen, redaktionen, RÅM­-kommittén, sociala medier-­gruppen, Ölandskommittén, valberedningen, lekmannarevisorer och revisorssuppleanter.

Protokoll riksstyrelse

Här finns protokoll från riksstyrelsen. Klicka på det år du vill läsa protokoll ifrån. Vill du ha tag i ett äldre protokoll: kontakta kansliet.

Vill du se mötesunderlaget till riksstyrelsens möten? Mejla ordforande@faltbiologerna.se

Protokoll 2022 >>

Protokoll 2021 >>

Protokoll 2020 >>

Protokoll 2019 >>

Protokoll 2018 >>

Möteshandlingar (Viktiga Papper)

Viktiga papper är de handlingar som ligger till grund för riksårsmötet. Viktiga Papper innehåller verksamhetsberättelse(r), budget, budgetuppföljning, propositioner från riksstyrelsen, motioner från medlemmar, valberedningens förslag på förtroendevalda och mycket annat!

Viktiga papper (årsmöteshandlingar) >>
Protokoll Riksårsmöten

Protokollet från riksårsmötet visar vad som har beslutats om. Läs gärna årsmöteshandlingarna (Viktiga Papper) från samma år för att få hela sammanhanget >>

Protokoll riksårsmöten:

2017 >>

2017 (extra insatt årsmöte) >>

2018 >>

2019 >>

2020 >>

2021 >>

2022 >>

Miljöpolitiska program

Här hittar du Fältbiologernas politiska program. Alla är länkar i molntjänst. Miljöpolitiskt program >> Skogspolitiska programmet >> Havspolitiska programmet >> Klimat- och energipolitiska programmet >> Gruvpolitiska programmet >> Jordbrukspolitiska programmet >>  Miljö-och klimaträttvisa programmet >>

Läs alla program >>
Mångfaldsplan
Ladda ner Fältbiologernas jämställdhet och mångfaldsplan >>
Ekonomiska samarbeten

Ekonomiska samarbeten och sponsring

Antagen av riksstyrelsen 2017-11-26 >>

 

Samarbetet kansli & RS

Samarbetsöverenskommelse riksstyrelse & kansli

Syftet med samarbetsöverenskommelsen är att skapa kontinuitet och stabilitet i samarbetet med Fältbiologernas riksstyrelse och kansli. Här kan du som ny förtroendevald få veta hur riksstyrelsen och kansliet arbetar och kommunicerar.  >>


Delegationsordning

Som ett komplement till samarbetsöverenskommelsen finns delegationsordningen, som beskriver beslutsordningen (det vill säga vem som tar beslut i olika frågor).  >>

Gamla dokument

VISION 2018 (gammalt styrdokument)

Vision 2018 antog på riksårsmötet 2015 i Jönköping och dokumentet var tänkt att bli föreningens viktigaste internpolitiska dokument och beslutades därför av riksårsmötet. Syftet med visionsdokumentet var att vara en långsiktig verksamhetsplan som skulle täcka föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt har tydligt avskalade mål. Här finns vision 2018 i sin helhet att ladda ner som pdf >> Här finns en sammanfattad bild av Vision 2018 >>

Strategi 2021

Under riksårsmötet 2018 röstades strategi 2021 igenom. Strategin innehåller Fältbiologernas vision, våra ledstjärnor och övergripande mål som vi vill arbeta extra med fram till 2021. Här kan du läsa hela strategi 2021 >>


Din guide till klubbgalaxen

En gammal guide för dig som vill driva en klubb på bästa sätt. >>