Mallar & Blanketter

MALLAR & BLANKETTER

BLANKETTER

Det finns tre sätt för klubbar, nätverk och distrikt att få pengar från Fältbiologerna. Det första baseras på att ni har haft aktiviteter under året och kallas verksamhetsbidrag. Det andra stödet är för mer specifika aktiviteter som ni vill anordna. Det tredje är för er som startat på nytt och kallas startbidrag. Det är föreningens riksstyrelse som tar beslut om bidrag.

Aktivitetsbidrag

Denna blankett kan du fylla i ifall din klubb vill anordna specifika aktiviteter. Aktivitetsbidrag kan sökas 4 gånger om året.

Ansökningsperiod 1: 1 februari – 28 februari, besked senast 15 mars (vi gör undantag för år 2019)
Ansökningsperiod 2: 1 april – 30 april, besked senast 15 maj
Ansökningsperiod 3: 1 juli – 31 juli, besked senast 15 augusti
Ansökningsperiod 4: 1 oktober – 31 oktober, besked senast 15 november

Verksamhetsbidrag

Denna blankett kan du fylla i ifall din klubb har haft verksamhet (aktiviteter) under året. Verksamhetsbidrag söks på våren efter att årsmöte hållits och protokoll lämnats in.

Startbidrag

Denna blankett kan du fylla i ifall din klubb vill ha startbidrag (3000 kr).  Detta kan skickas in tillsammans med uppstartsprotokollet. Startbidrag kan sökas när som helst – men under det år som klubben startade. Senast 6 mån efter uppstartsmöte.

Utläggsredovisning

För att få tillbaka pengar som du lagt ut för saker som har med Fältbiologerna att göra skriver du alltså en utläggningsblankett. Tillsammans med blanketten skickar du även kvitton på dina utgifter. Läs här hur du fyller i formuläret >>

Resebidrag

För att få tillbaka pengar för resor som har med Fältbiologerna att göra fyller du alltså i blankett om resebidrag. Tillsammans med blanketten skickar du även kvitton på dina utgifter. Här kan du se ett exempel på hur du kan fylla i blankett om resebidrag >>

MALLAR

Här nedan kan du hitta mallar för att starta klubb och att driva en klubb. Starta klubb-mallen handlar bland annat om  hur en ska gå tillväga för att hitta andra fältbiologer, vart man vänder sig när en behöver hjälp och hur man fixar ett bankkonto och söker startbidrag.

Starta klubb-mall

Här kan du läsa om hur man enkelt kan starta en klubb och vad en kan behöva veta. (kommer snart)

Driva klubb-mall

Här kan du läsa om hur en driver en klubb och vad en kan behöva veta. (kommer snart)

Standardstadgar distrikt

Dessa stadgar är standard för Fältbiologernas distrikt.

Standardstadgar klubb

Dessa stadgar är standard för Fältbiologernas klubbar.

Standardstadgar nätverk

Dessa stadgar är standard för Fältbiologernas nätverk.

Uppstartsprotokoll

Klubbstartsprotokollet fylls i när ni vill starta en klubb. Se till att få det underskrivet direkt. Innan ni har fyllt i det ska det finnas en klubbstyrelse.

Mall för klubbårsmöte

Dena mall kan användas vid klubbårsmöte. Här står också tips på hur en skriver ett årsmötesprotokoll.