Mallar & Blanketter

MALLAR & BLANKETTER

ANSÖKAN OM BIDRAG

Det finns fyra sätt för klubbar, nätverk och distrikt att få pengar från Fältbiologerna. Det första baseras på att ni har haft aktiviteter under året och kallas verksamhetsbidrag. Har ni i klubben specifika aktiviteter som ni vill anordna – sök aktivitetsbidrag. Det tredje bidraget – startbidrag– kan sökas av nystartade klubbar. Det fjärde bidraget kallas medlemsbidrag och kan sökas av enskilda medlemmar. Det är föreningens riksstyrelse som tar beslut om bidrag. Det går att skicka in ansökningar löpande under året.

Om du inte vill fylla i formuläret kan du skriva ut en blankett (se nedan) och skicka in med post till Fältbiologernas kansli eller e-post till info@faltbiologerna.se


Aktivitetsbidrag
Denna blankett kan du fylla i ifall din klubb vill anordna specifika aktiviteter. Se en video som visar hur du fyller i blanketten >>.
Verksamhetsbidrag
Denna blankett kan du fylla i ifall din klubb har haft verksamhet (aktiviteter) under året. Verksamhetsbidrag söks oftast på våren efter att årsmöte hållits och protokoll lämnats in. En helt nystartad klubb kan alltså inte söka verksamhetsbidrag.
Startbidrag
Denna blankett kan du fylla i ifall din klubb vill ha startbidrag (3000 kronor).  Detta kan skickas in tillsammans med uppstartsprotokollet. Startbidrag kan sökas när som helst – men under det år som klubben startade, helst max sex månader efter uppstartsmötet.
Medlemsbidrag
Medlemsbidraget vänder sig till dig som medlem som har en idé eller projekt som du/ni behöver pengar till. Detta bidrag ska inte sökas av en klubb, distrikt eller nätverk. Du kan som max ansöka om 5000 kronor. Se en video som visar hur du fyller i blanketten >>.

UTLÄGG

Utläggsredovisning
Har du lagt ut pengar för t.ex resor eller fika i samband med Fältbiologernas aktiviteter? För att få tillbaka pengar som du lagt ut fyller du i en utläggningsblankett. Tillsammans med blanketten skickar du även kvitton på dina utgifter. Läs här hur du fyller i formuläret >> eller se en video >>.

OBS! EN ifyllnadsbar PDF behöver du först spara ner lokalt på datorn/mobilen innan du kan fylla i de olika fälten!MALLAR – allmänt

Här hittar du mallar för protokoll, stadgar och bra verktyg.
Standardstadgar distrikt
Dessa stadgar är standard för Fältbiologernas distrikt.
Standardstadgar klubb

Dessa stadgar är standard för Fältbiologernas klubbar. Antingen laddar du ner pdf:en och fyller i klubbens detaljer. Eller så skapar du en kopia av docs-dokumentet genom att gå in i dokumentet och klicka på Arkiv –> Kopiera.

Standardstadgar nätverk
Dessa stadgar är standard för Fältbiologernas nätverk.
Uppstartsprotokoll
Klubbstartsprotokollet fylls i när ni vill starta en klubb. Se till att få det underskrivet direkt.
Jämlikhetsverktyget
Dena mall kan användas av alla – klubbar, distrikt och medlemmar! Detta verktyg hjälper till att tänka och verka mer jämställt.

MALLAR – Klubbårsmöte

Här hittar du mallar för saker som har med klubbårsmöten (KÅM) att göra, som er klubb kan använda om ni vill. Obs! Det går inte skriva direkt i dokumenten utan ni behöver kopiera till en egen fil. Vill ni skriva i google docs; gå in i malldokumentet ni vill använda, klicka på Arkiv -> Kopiera. Vill ni ladda ner och skriva i Word eller liknande, klicka på Arkiv -> Ladda ner och välj filformat.
Exempel på kallelse klubbårsmöte
Här finns ett exempel på hur en kallelse till klubbårsmöte kan se ut.
Mall för protokoll klubbårsmöte (utan exempeltexter) 
Denna mall kan användas när ni ska skriva protokoll på klubbårsmöte.
Mall för protokoll klubbårsmöte (med exempeltexter) 
Denna mall kan användas när ni ska skriva protokoll på klubbårsmöte. I den här mallen finns exempeltexter på hur man kan skriva.
Mall för verksamhetsberättelse klubbårsmöte
I den här mallen finns ett exempel på hur en verksamhetsberättelse till ett klubbårsmöte kan se ut.
Mall för bokslut klubbårsmöte
I den här mallen finns ett exempel på hur ett bokslut till ett klubbårsmöte kan se ut.
Mall för revisionsberättelse klubbårsmöte
I den här mallen finns ett exempel på hur en revisionsberättelse till ett klubbårsmöte kan se ut.
Mall för verksamhetsplan klubbårsmöte
I den här mallen finns ett exempel på hur en verksamhetsplan till ett klubbårsmöte kan se ut.
Mall för budget klubbårsmöte
I den här mallen finns ett exempel på hur en budget till ett klubbårsmöte kan se ut.