Mallar & Blanketter

MALLAR & BLANKETTER

BLANKETTER

Det finns tre sätt för klubbar, nätverk och distrikt att få pengar från Fältbiologerna. Det första baseras på att ni har haft aktiviteter under året och kallas verksamhetsbidrag. Har ni i klubben specifika aktiviteter som ni vill anordna- sök aktivitetsbidrag. Det tredje bidraget – startbidrag– kan sökas av nystartade klubbar. Det är föreningens riksstyrelse som tar beslut om bidrag.

OBS! De ifyllnadsbara PDF:erna behöver du först spara ner lokalt på datorn innan du kan fylla i de olika fälten!

Aktivitetsbidrag
Denna blankett kan du fylla i ifall din klubb vill anordna specifika aktiviteter. Aktivitetsbidrag kan sökas 4 gånger om året. Ansökningsperiod 1: 1 februari – 28 februari, besked senast 15 mars Ansökningsperiod 2: 1 april – 30 april, besked senast 15 maj Ansökningsperiod 3: 1 juli – 31 juli, besked senast 15 augusti Ansökningsperiod 4: 1 oktober – 31 oktober, besked senast 15 november
Verksamhetsbidrag
Denna blankett kan du fylla i ifall din klubb har haft verksamhet (aktiviteter) under året. Verksamhetsbidrag söks på våren efter att årsmöte hållits och protokoll lämnats in. En helt nystartad klubb kan alltså inte söka verksamhetsbidrag.
Startbidrag
Denna blankett kan du fylla i ifall din klubb vill ha startbidrag (3000 kr).  Detta kan skickas in tillsammans med uppstartsprotokollet. Startbidrag kan sökas när som helst – men under det år som klubben startade. Senast 6 mån efter uppstartsmötet.
Medlemsbidrag

Medlemsbidraget vänder sig till dig som medlem som har en idé eller projekt som du/ni behöver pengar till. Detta bidrag ska inte sökas av en klubb, distrikt eller nätverk. Du kan som max ansöka om 5000:- kronor.

Utläggsredovisning
För att få tillbaka pengar som du lagt ut för saker som har med Fältbiologerna att göra skriver du alltså en utläggningsblankett. Tillsammans med blanketten skickar du även kvitton på dina utgifter. Läs här hur du fyller i formuläret >>

MALLAR

Här hittar du mallar för protokoll, stadgar och bra verktyg.
Standardstadgar distrikt
Dessa stadgar är standard för Fältbiologernas distrikt.
Standardstadgar klubb
Dessa stadgar är standard för Fältbiologernas klubbar.
Standardstadgar nätverk
Dessa stadgar är standard för Fältbiologernas nätverk.
Uppstartsprotokoll
Klubbstartsprotokollet fylls i när ni vill starta en klubb. Se till att få det underskrivet direkt. Innan ni har fyllt i det ska det finnas en klubbstyrelse.
Mall för klubbårsmöte
Dena mall kan användas vid klubbårsmöte. Här står också tips på hur en skriver ett årsmötesprotokoll.
Jämlikhetsverktyget
Dena mall kan användas av alla – klubbar, distrikt och medlemmar! Detta verktyg hjälper till att tänka och verka mer jämställt.