Mallar & Blanketter

MALLAR & BLANKETTER

BLANKETTER

Det finns fyra sätt för klubbar, nätverk och distrikt att få pengar från Fältbiologerna. Det första baseras på att ni har haft aktiviteter under året och kallas verksamhetsbidrag. Har ni i klubben specifika aktiviteter som ni vill anordna – sök aktivitetsbidrag. Det tredje bidraget – startbidrag– kan sökas av nystartade klubbar. Det fjärde bidraget kallas medlemsbidrag och kan sökas av enskilda medlemmar.

Det är föreningens riksstyrelse som tar beslut om bidrag under årets fyra ansökningsperioder. Under perioderna är ni garanterade ett besked innan sista datum. Det går även att skicka ansökningar löpande under året.

Ansökningsperiod 1: 1 februari – 28 februari, besked senast 15 mars Ansökningsperiod 2: 1 april – 30 april, besked senast 15 maj Ansökningsperiod 3: 1 juli – 31 juli, besked senast 15 augusti Ansökningsperiod 4: 1 oktober – 31 oktober, besked senast 15 november

Om de interaktiva blanketterna strular – testa gärna en annan webbläsare (Chrome, Safari etc…) Om det inte fungerar så maila gärna den i föreningen som du ska skicka blanketten till så löser vi det på något annat sätt 🙂

OBS! De ifyllnadsbara PDF:erna behöver du först spara ner lokalt på datorn/mobilen innan du kan fylla i de olika fälten!

Aktivitetsbidrag

Denna blankett kan du fylla i ifall din klubb vill anordna specifika aktiviteter.

Verksamhetsbidrag

Denna blankett kan du fylla i ifall din klubb har haft verksamhet (aktiviteter) under året. Verksamhetsbidrag söks oftast på våren efter att årsmöte hållits och protokoll lämnats in. En helt nystartad klubb kan alltså inte söka verksamhetsbidrag.

Startbidrag

Denna blankett kan du fylla i ifall din klubb vill ha startbidrag (3000 kronor).  Detta kan skickas in tillsammans med uppstartsprotokollet. Startbidrag kan sökas när som helst – men under det år som klubben startade, helst max sex månader efter uppstartsmötet.

Medlemsbidrag

Medlemsbidraget vänder sig till dig som medlem som har en idé eller projekt som du/ni behöver pengar till. Detta bidrag ska inte sökas av en klubb, distrikt eller nätverk. Du kan som max ansöka om 5000 kronor.

Utläggsredovisning

Har du lagt ut pengar för t.ex resor eller fika i samband med Fältbiologernas aktiviteter? För att få tillbaka pengar som du lagt ut fyller du i en utläggningsblankett. Tillsammans med blanketten skickar du även kvitton på dina utgifter. Läs här hur du fyller i formuläret >>

MALLAR

Här hittar du mallar för protokoll, stadgar och bra verktyg.
Standardstadgar distrikt
Dessa stadgar är standard för Fältbiologernas distrikt.
Standardstadgar klubb

Dessa stadgar är standard för Fältbiologernas klubbar. Ladda ner pdf:en och fyll i klubbens detaljer.

Standardstadgar nätverk
Dessa stadgar är standard för Fältbiologernas nätverk.
Uppstartsprotokoll
Klubbstartsprotokollet fylls i när ni vill starta en klubb. Se till att få det underskrivet direkt. Innan ni har fyllt i det ska det finnas en klubbstyrelse.
Mall för klubbårsmöte
Dena mall kan användas vid klubbårsmöte. Här står också tips på hur en skriver ett årsmötesprotokoll.
Jämlikhetsverktyget
Dena mall kan användas av alla – klubbar, distrikt och medlemmar! Detta verktyg hjälper till att tänka och verka mer jämställt.