Svenskarna lever på lånade resurser efter 4 april

Svenskarna lever på lånade resurser efter 4 april

Svenskarna lever på lånade resurser efter 4 april


4 april beräknas Sveriges “Overshoot Day” inträffa, enligt Fältbiologerna. Om resten av jordens befolkning konsumerade som genomsnittssvensken kommer mänskligheten redan att ha förbrukat jordens förnybara resurser för 2019. 

– Det håller inte att komma och påstå att Sverige är klimatsmarta och att det inte spelar någon roll vad Sverige gör när andra länders klimatpåverkan är så mycket större. Om världen ska bli hållbar måste också Sverige bli hållbart. Och om Sverige ska bli ett hållbart land måste också individerna leva hållbart. Svenskarna konsumerar och lever över jordens tillgångar. Vi kan inte köpa jordens resurser på kredit om vi inte kan betala tillbaka, säger Lovisa Roos, ordförande för Fältbiologerna.

 

Både individer och företag kan göra mycket för att bidra för att vi tillsammans ska hålla det globala klimatmålet och inte värma upp jorden med mer än 2 grader. Att sluta köpa importerat kött och konsumera kläder i den utsträckning som görs, är något man kan göra. Företag kan till exempel ta fram strängare krav och riktlinjer kring sitt miljöarbete.

 

– Vi kan inte ställa krav på att samhället ska vara hållbart om vi som individer inte är beredda på att bli hållbara. Därför måste hela samhället vara med och sluta med fossila bränslen, annars går det inte. Politiska beslut som går i linje med Parisavtalet och hållbara företag behövs i största synnerhet om det ska löna sig för oss individer att även ta vårt ansvar. Hållbara individer kan inte leva i ett ohållbart samhälle, därför måste alla ta sitt ansvar men också jobba för samhället som vi tillsammans skapar, säger Lovisa Roos, ordförande för Fältbiologerna.

 

Varje år gör organisationen Global Footprint Network beräkningar på hur stor mänsklighetens resursanvändning är över hela jorden. Resultatet visar att vi människor lever som om vi hade 1,7 jordklot. Tidpunkten för det globala “Earth Overshoot Day” inträffar i början av augusti och inträffar tidigare och tidigare för varje år.

 

I Sverige är konsumtionen mycket högre än det globala snittet. Svenskarna lånar naturens resurser från kommande generationer redan från början av april. För att uppfylla Parisavtalet och minska den globala uppvärmningen till under 2 grader, behöver Sverige nå nollutsläpp av växthusgaser redan 2030. Flyget måste minska drastiskt och vi behöver äta mindre mängd kött som individer medan staten måste sluta subventionera fossila bränslen.

 

Fältbiologerna ser ett ökat engagemang för klimat och miljö, framförallt hos unga. Men vi måste alla dra åt samma håll och agera för att skapa förändring. Fler väljer vegetariska alternativ, vilket är ett steg i rätt riktning.

 

Den som vill se hur de egna vanorna påverkar miljön och klimatet kan göra beräkningar på https://www.klimatkontot.se från IVL Svenska miljöinstitutet.

 

Fältbiologerna är Sveriges största natur- och miljöorganisation för unga. Sedan 1947 har  organisationen engagerat tusentals barn och unga mellan 6 till 25 år till att uppleva, skydda och kämpa för klimat och natur.

 

Kontakt:

Lovisa Roos

Ordförande för Fältbiologerna

070 – 387 01 18

lovisa.roos@faltbiologerna.se