Ta chansen att påverka miljöpolitiken!

Ta chansen att påverka miljöpolitiken!

Hej alla fältbiologer och andra miljöintresserade unga i åldern 13-25 år!

 

Klimatkrisen, artdöden och världens orättvisor är akuta hot. Ibland kan det kännas som att en är maktlös, men vi kan påverka tillsammans – och nu har du världens chans att bidra! Fältbiologerna kämpar varje dag för en rättvis värld med naturens bästa i centrum, där alla människors grundbehov uppfylls inom planetens gränser. Nu har du chansen att hjälpa till i vår aktivism på hög politisk nivå – med allt från möten med företrädare från regeringen och intervjuer med journalister till deltagande på aktioner och skrivande av debattartiklar!

Tidigare har Fältbiologernas påverkansarbete drivits av riksstyrelsen och i en grupp med medlemmar på Facebook. Påverkansgruppen får nu en ny utformning och kommer ha Discord som huvudsakliga plattform. Det kommer finnas möjlighet att delta i föreningens nationella påverkansarbete, ta egna och hjälpa till med andras initiativ. Vad vi gör i Påverkansgruppen är helt upp till oss som är med! 

 

Vem kan vara med? 

Alla fältbiologer (13-25 år) är varmt välkomna att medverka, oavsett hur lite eller mycket kunskap om eller erfarenhet av opinionsbildning, aktivism eller miljöfrågor en har sedan tidigare! Fältbiologerna är till för att lära oss av varandra, så detta är ett utmärkt sätt att börja engagera sig om en är peppad. Det finns inget krav på aktivitet för gruppens medlemmar, de som är med kan själva gå samman i grupper och jobba ihop efter gemensamma intressen och typ av uppgifter – allt efter ens egna förutsättningar och möjligheter. Självklart går det bra att lämna gruppen när som helst. Om du inte är fältbiolog kan du bli medlem här, helt gratis!

 

Hur jobbar vi? 

Gruppens arbete kommer till stor del bedrivas på Discord. Vid behov kommer det även hållas digitala möten för de medlemmar som vill. 

Gå med i Discordservern via denna länk!

Det kommer hållas ett uppstartsmöte för påverkansgruppen via Zoom kl.19-21 tisdagen 5 april. Då kommer riksstyrelsen presentera hur gruppens är tänkt att fungera och det kommer finnas gott om utrymme för frågor, funderingar och idéer från medlemmar!
Zoom-länk >>.

Om du har frågor, förslag eller funderingar kring gruppen kan du kontakta gruppens kontaktperson, Fältbiologernas ordförande Ylva Lidén på ylva.liden@faltbiologerna.se.

En bild på en demonstration med fältbiologer med texten “Gå med i Fältbiologernas påverkansgrupp”!

Foto: Adam Karls Johansson, AdaMedia Med Mera.