Unga stämmer staten för klimatkrisen - vi stöttar Auroramålet

Unga stämmer staten för klimatkrisen - vi stöttar Auroramålet

DN:s förstasida, P3 Nyheter och ETC har alla uppmärksammat det: en grupp barn och unga ska stämma staten! Självklart är Fältbiologerna en av flera stöttande organisationer.

En grupp barn och unga förbereder nu en stämningsansökan mot svenska staten för sitt katastrofala misslyckande att nå klimatmålen. Sveriges nuvarande utsläppstakt leder till dödliga klimatförändringar. Därmed bryter svenska staten mot både Parisavtalet, FN:s barnkonvention, sin egen klimatlag och till och med sin egen grundlag, som fastslår att Sverige ska “främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer”.

Stämningsansökan drivs av en grupp barn och unga, juriststudenter, seniora jurister och klimatforskare, som agerar gemensamt som privatpersoner under namnet Auroramålet. Fältbiologerna stöttar givetvis helhjärtat initiativet som en av de officiellt stöttande organisationerna. Sverige måste fällas för sin olagliga klimatpolitik och börja leverera utsläppsminskningar som räddar vår framtid.

En av de engagerade i Auroramålet är fältbiologen Iris Elmér, 20 år, som likt alla Aurora-aktivister medverkar som privatperson. Såhär säger hen om saken i Dagens Nyheter (som skrivit om saken på både förstasidan, med ett helt uppslag i papperstidningen och en lång kommentar från deras klimatexpert):

“En ska inte säga att inget görs, för lite händer ju. Men det går alldeles, alldeles för långsamt, enligt i princip alla experter på ämnet. (…) Det är på väg att gå åt helvete och ingen gör något åt det. Jag orkade inte sitta där och titta på när allt går fel.

Väl kämpat av Iris och alla andra som modigt arbetar med stämningsprojektet! Stötta gärna Auroramålet genom att följa dem på @auroramalet på Instagram, Auroramålet på Facebook och @auroramalet på Twitter. Där kan du också läsa mer om hur du kan engagera dig i projektet och hjälpa till. Kampen fortsätter! 🦋

Historiskt. DN:s förstasida 10 februari 2021.
Historiskt. DN:s förstasida 10 februari 2021.