Uttalande på Förintelsens minnesdag

Uttalande på Förintelsens minnesdag

Idag på Förintelsens minnesdag är det återigen aktuellt att ta upp Fältbiologernas avståndstagande från antidemokratiska organisationer. Och samtidigt förklara varför vi gör detta och varför vi uppmuntrar andra till att göra detsamma.
Fältbiologerna har beslutat sig för att helt ta avstånd från antidemokratiska organisationer. Dit räknar vi Sverigedemokraterna, Alternativ för Sverige och Nordiska Motståndsrörelsen med flera. Det har vi gjort eftersom:
Högerextremismen växer i Sverige, Europa och världen. Den är ett hot mot oss ungdomsrörelser, den är ett hot mot vår demokrati och den är ett hot mot kvinnors och minoriteters mänskliga rättigheter. Dessutom är den ett direkt hot mot jordens framtid som beboelig planet genom t.ex. deras klimatförnekelse.
Sverigedemokraternas och andra antidemokratiska organisationers grundläggande värderingar står i direkt strid med våra. Deras arbete och politik motarbetar vår vision och vårt arbete för klimat och miljö. Utöver det så strider deras värderingar, deras ideologier och politik helt mot Fältbiologernas internationella solidaritet och normkritiska inkludering. Vi vill att klimatflyktingar och andra flyktingar ska välkomnas och att urfolkens rättigheter ska prioriteras. Vi vill också att alla ska känna sig trygga och välkomna i Fältbiologerna.
Skulle vi bjuda in antidemokratiska organisationer till Fältbiologerna skulle vi samtidigt exkludera alla de minoriteter som fascismen hotar. Människor som inte längre skulle känna sig välkomna. Människor som då känner att organisationen vänder sig bort från dem och deras frågor och intressen. Människor som endast av ren och skär rädsla inte längre skulle dyka upp till våra event och aktiviteter. Organisationer väljer man själv att gå in i. Kön, religion, sexualitet, funktionsvariationer och ursprung föds man in i och ska alltid välkomnas oavsett.
Antidemokratiska, fascistiska och främlingsfientliga organisationer gör allt de kan för att växa, legitimeras och normaliseras. I Sverige har det skett flera kuppförsök mot demokratiska organisationer. De försöker också göra sig synonyma med helt oskyldiga, vanliga begrepp, frågor och intressen som man verkligen inte behöver anamma deras ideologi för att uppskatta eller driva. Därför måste vi vara medvetna om detta hot, aldrig erbjuda dem några plattformar och motarbeta försöken att locka över människor till dem på grund av helt oskyldiga intressen. Deras försök att ta över vår rörelse och våra idéer och göra dem synonyma med sin ideologi får aldrig lyckas.
När man tillsammans går ut på exkursion i skogen, lyssnar på en föreläsning om hållbar utveckling, demonstrerar eller genomför en politisk aktion finns ingen plats för några klyftor mellan människor, någon exkludering, något hat eller något våld. För det just sådana saker som förenar människor och som hjälper dem att hitta samhörighet, gemensamma intressen och nya vänner – över religiösa och etniska gränser. Klimatkrisen är en kris som vi alla står inför och som vi gemensamt behöver gå ihop för att bekämpa. I miljörörelsen finns och ska enbart finnas plats för gemenskap, kärlek och trygghet, oavsett varifrån man kommer och vad man har för hudfärg, religion, kön eller sexualitet. Tillsammans gör vi allt vi kan för att det alltid ska förbli så, för att motarbeta de antidemokratiska organisationernas framfart i vårt samhälle och för att något liknande Förintelsen aldrig aldrig någonsin ska ske igen.
Bilden kan innehålla: växt, tabell, natt, eld, ljus och inomhus