Vad vi tycker

VAD TYCKER FÄLTBIOLOGERNA?

Vi tycker att alla har rätt till en framtid! Idag lever vi på en planet där människans framfart äventyrar både vår och naturens framtid. Det är något vi vill göra något åt! Vi tycker att miljön är de viktigaste aspekterna för att kunna ha en framtid. Men innan vi pratar om miljön – så tror vi på att lyssna till naturen. Den säger nämligen alltid som det är; den har inte så många andra intressen som kan brusa till det. Och den är varken intresserad av kortsiktiga vinster eller kortsiktiga lösningar.
Vi tycker att vi måste skapa förändring. Dagens människor lever långt över våra tillgångar och än idag är det många som inte förstår hur allvarliga problem vid står inför. Vi tycker att alla måste agera och reagera. Därför tycker vi att du inte bara ska kämpa med oss utan också hänga med oss. Vi älskar naturen och att uppleva den. Följ med så förstår du varför. Tillsammans enas vi kring Fältbiologernas vision; en värld med naturens bästa i centrum

SKOG

Fältbiologerna vill verka för skogen får finnas till för sin egen skull och att fler ska få chansen att uppleva en riktig naturlig skog

Vad vi tycker >>

KLIMAT

Vi tror på strukturella lösningar, bland annat i form av samhällsplanering, en rättvisare resursfördelning globalt, ett förändrat ekonomiskt system och en omställning från ett beroende av fossila bränslen.

Vad vi tycker >>

VATTEN

Livet uppstod i havet och en stor del av jordens biologiska mångfald återfinns kring och under vattnet. Allt liv är beroende av vatten för sin överlevnad….

Vad vi tycker >>

JORDBRUK

Jordbruket kommer alltid att påverka landskapet och miljön, men Fältbiologerna är övertygade om att detta kan ske i balans med naturen…

Vad vi tycker >>

GRUVOR

En gruva innebär en oåterkallelig miljöpåverkan som fullständigt tar bort allt liv på det område där gruvan startar…

Vad vi tycker >>

ROVDJUR

De svenska rovdjuren är en naturlig del av vår biologiska mångfald. Rovdjursstammarna är idag hotade och vi arbetar för att rovdjurens populationer ska bli livskraftiga.

Vad vi tycker >>

MILJÖ- OCH KLIMATRÄTTVISA

För att omställningen ska fungera måste den ske på ett antirasistiskt, antipatriarkalt och ekonomiskt rättvist sätt.

Vad vi tycker >>