Gruvor

GRUVOR

En gruva innebär en oåterkallelig miljöpåverkan som fullständigt tar bort allt liv på det område där gruvan startas. Förutom den markyta som påverkas genom att fysiskt försvinna, har en gruva stor påverkan på intilliggande områden; förändring av vattenflöden och påverkat grundvatten, giftfyllda slamdammar över stora arealer (som ibland läcker och orsakar miljökatastrofer), avfallshögar som under många generationer framöver kommer att läcka tungmetaller till omgivningen, bullerföroreningar samt uppstyckning av tidigare sammanhängande naturområden. Många av de gruvor som planeras är belägna i områden med höga naturvärden, i vissa fall i eller i anslutning till skyddade områden.

VI VILL

Motverka överkonsumtion
Att ursprungsbefolkningars och markägares rättigheter respekteras
Slutprodukternas miljökostnader återspeglas i prisbilden
Gruvverksamheters förtjänster fördelas mer rättvist
Att natur- och miljövärden respekteras
Stoppa brytningar nära natur- och kulturskyddsområden
Väsentligt höja gruvavgiften
Utvinning av fossila bränslen förbjuds
Överträdelser inom gruvindustrin ska få rättsliga konsekvenser
Tillsynsmyndigheter utför och ges möjlighet att utföra sitt arbete

Vad kan jag göra?

Köp inte ny mobil ofta
Sorter ditt el och batteriavfall korrekt
Stoppa en gruva från att brytas
Starta Fältbiologernas gruvnätverk

Genom att lära dig mer kan du lära andra och vips så har du påverkat någon. I ett nätverk kan ni tillsammans lära av varandra, planera aktioner och aktiviteter. Nätverken är rikstäckande och öppet för alla medlemmar att starta eller gå med i. Om du vill dra igång ett jordbruksnätverk hör då av dig till Fältbiologernas ordförande Kontakt ordforande@faltbiologerna.se

Gruvpolitiska program

Här kan du läsa hela vår gruvpolitiska program Läs online >>

Du kan också påverka!

Om du också brinner för denna fråga, bli en del av oss!
Du kan både bli medlem och engagera dig aktivt för att skapa en förändring.
Eller så stödjer du Fältbiologerna så att vi kan förändra världen!