Jordbruk


JORDBRUK


Jordbruket kommer alltid att påverka landskapet och miljön, men Fältbiologerna är övertygade om att detta kan ske i balans med naturen. Det är fullt möjligt att förse världens befolkning med mat utan att förstöra naturen och dess kretslopp. Vi menar att detta kräver mer makt år Sveriges jordbrukare, ökad kunskap om livsmedelskedjan och större hänsyn till biologisk mångfald. Samtidigt som jordbruket både bedrivs utan genmodifiering och använder mindre konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel och fossila bränslen samt producerar mindre mängd animalier.


VI VILL


Verka för matsuveränitet
Se en levande landsbygd
Att förståelsen för och kunskapen om lantbruk ökar
Verka för en hållbar markanvändning
Bevara den biologiska mångfalden
Bryta jordbrukets fossilberoende
Minska användningen av konstgödsel
Minska konsumtionen av animalieprodukter
Stoppa jordbrukets användning av kemiska bekämpningsmedel
Se ett jordbruk utan genmodifierade organismer.


JORDBRUKSPOLITISKT PROGRAM

Här kan du läsa hela vår jordbrukspolitiska program

Läs online >>


Vad kan jag göra?


Köpa ekologiskt
Äta vegetariskt kost
Uppmärksamma problemen med dagens köttkonsumtion
Starta Fältbiologernas jorbruksnätverk

Starta intresseklubb!


Genom att lära dig mer kan du lära andra och vips så har du påverkat någon.

I en intresseklubb kan ni tillsammans lära av varandra, planera aktioner och aktiviteter.

Intresseklubben kan vara rikstäckande eller vara lokala.

Om du vill dra igång en intresseklubb hör då av dig till kommunikator@faltbiologerna.se.


Du kan också påverka!


Om du också brinner för denna fråga, bli en del av oss!
Du kan både bli medlem och engagera dig aktivt för att skapa en förändring. Eller så stödjer du Fältbiologerna så att vi kan förändra världen!