Klimat

KLIMAT

Mänskliga aktiviteter leder till att halten av koldioxid och andra växthusgaser ständigt ökar. Detta får stora effekter som rubbade ekosystem, extremare väder, ökenspridning och stigande havsnivåer. Redan idag ledder det till problem med världens matprodution och att människor tvingas på flykt och änvärre konsekvenser väntar. Vi tror på strukturella lösningar, bland annat i form av samhällsplanering, en rättvisare resursfördelning globalt, ett förändrat ekonomiskt system och en omställning från ett beroende av fossila bränslen.

Ansvaret för att lösa klimatkrisen är gemensamt, men vilar tyngst på dem som orsakat problemen.

VI VILL

Nollutsläpp internationellt 2050
Nollutsläpp i Sverige 2030
Köttkonsumtionen måste minska kraftigt
Materiell konsumtion minskas
Koldioxidskatten höjs
Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla
Tåg ska vara billigare än flyg
Staden planeras efter bilfri norm
Vindkraftverk får inte hota viktiga naturvärden
Inga nya vattenkraftverk byggs

Vad kan jag göra?

Ta tåget istället för att flyget
Ät vegetariskt
Ockupera en kolgruva
Starta Fältbiologernas klimatnätverk

Genom att lära dig mer kan du lära andra och vips så har du påverkat någon. I ett nätverk kan ni tillsammans lära av varandra, planera aktioner och aktiviteter. Nätverken är rikstäckande och öppet för alla medlemmar att starta eller gå med i. Om du vill dra igång ett jordbruksnätverk hör då av dig till Fältbiologernas ordförande

Kontakt ordforande@faltbiologerna.se

Klimat- och energipolitiskt program

Här kan du läsa hela vårt klimat- och energipolitiska program

Läs online >>

 

Du kan också påverka!

Om du också brinner för denna fråga, bli en del av oss!
Du kan både bli medlem och engagera dig aktivt för att skapa en förändring.
Eller så stödjer du Fältbiologerna så att vi kan förändra världen!