Miljö- och klimaträttvisa

MILJÖ- OCH KLIMATRÄTTVISA

Fältbiologerna står i solidaritet med alla världens urfolk som drabbas värst av klimatkrisen och ekologiska katastrofer. För att klimatomställningen ska fungera måste den ske på ett antirasistiskt, antipatriarkalt och ekonomiskt rättvist sätt. Idag prioriterar makthavarnas tillväxtideologi rikas lyxkonsumtion över civilisationens överlevnad. Därför krävs radikal ändring av samhällssystemen. 

 

 

Vad kan jag göra?

Genom att lära dig mer kan du lära andra och vips så har du påverkat någon. I ett nätverk kan ni tillsammans lära av varandra, planera aktioner och aktiviteter. Nätverken är rikstäckande och öppet för alla medlemmar att starta eller gå med i. Om du vill dra igång ett nätverk hör då av dig till Fältbiologernas ordförande.

Kontakt ordforande@faltbiologerna.se

Du kan också påverka!

Om du också brinner för denna fråga, bli en del av oss!
Du kan både bli medlem och engagera dig aktivt för att skapa en förändring.
Eller så stödjer du Fältbiologerna så att vi kan förändra världen!