Rovdjur

ROVDJUR

De svenska rovdjuren är en naturlig del av vår biologiska mångfald. Rovdjursstammarna är idag hotade och vi arbetar för att rovdjurens populationer ska bli livskraftiga.

VI VILL

Sluta med licensjakt på varg
Uppnå minst 3000 vargar i den svensk/norska stammen
Möjliggöra invandring och flytt av vargar
Skyddsjakt ska vara den sista utvägen
Jordbruket ska med statliga incitament möjliggöras jämsides vargstammen
Fällande domar för illegal jakt på varg ska öka

 

Vad kan jag göra?

Lär dig mer om vargen
Starta Fältbiologernas rovdjursnätverk

Genom att lära dig mer kan du lära andra och vips så har du påverkat någon. I ett nätverk kan ni tillsammans lära av varandra, planera aktioner och aktiviteter. Nätverken är rikstäckande och öppet för alla medlemmar att starta eller gå med i. Om du vill dra igång ett jordbruksnätverk hör då av dig till Fältbiologernas ordförande

Kontakt ordforande@faltbiologerna.se

Rovdjurspolitiska program

Här kan du läsa hela vår rovdjurspolitiska program

Läs online >>

 

Du kan också påverka!

Om du också brinner för denna fråga, bli en del av oss!
Du kan både bli medlem och engagera dig aktivt för att skapa en förändring.
Eller så stödjer du Fältbiologerna så att vi kan förändra världen!