Skog


SKOG

Fältbiologerna vill verka för skogen får finnas till för sin egen skull och att fler ska få chansen att uppleva en riktig naturlig skog. Därför är bevarandet av skogens biologiska mångfald av största vikt. Där hotade arter, deras livsmiljöer och ekologiska samspel värnas och skyddas, att därefter anpassade skogsbruksmetoder används och att mer skog än idag undantas från kommersiellt skogsbruk.

VI VILL

Ur- och naturskogar med hotade arter ska skyddas
Alla rödlistade arter ska skyddas
Miljöansvar ska vara självklart inom skogsbruket
Skogsbruket ska naturvårdsanpassas
Handel med hotade och marganilserade djur och växter ska förbjudas
Särskild hänsyn till våra små lövträdsbestånd 
Särskild hänsyn till produktiv skogsmark
Naturförstörande skogsbruksmetoder ska upphöra
Skogsbruket ska betala för skydd av skogsmark
Import av trä som ej avverkats ekologiskt ska stoppas

Skogspolitiska programmet

Här kan du läsa hela vårt skogspolitiska program.
Läs online >>


Lär dig mer om skogen

På hemsidan för vår skogskampanj Om skogen kan du ladda ner skolmaterial, göra skogsquiz och läsa mer om skogen.Vad kan jag göra?

Använd mindre papper (skriv inte ut)
Ta med andra ut till dina smultronställen
Inventera skogar
Gå med i Fältbiologernas skogsnätverk

Vilka är Fältbiologernas skogsnätverk? De är en grupp som kombinerar nördig artkunskap med hårdförd skogspolitik. Dem färdas till fina skogar, tittar ofta i lupp och kämpar mot orättvisor i skogsbruket, typ som en superhjälte. Och du kan gå med!

Du kan också påverka!

Om du också brinner för denna fråga, bli en del av oss!
Du kan både bli medlem och engagera dig aktivt för att skapa en förändring. Eller så stödjer du Fältbiologerna så att vi kan förändra världen!

Vad gör Fältbiologerna?

Vi arbetar med att sprida information om tillståndet i det svenska skogslandskapet genom vårt skogsnätverk. Det här gör vi för att skogen ska få finnas till för sin egen skull och för att fler ska få chansen att uppleva riktig, naturlig skog, bland vår, våra barns och kommande generationer. Vi behöver alltid bli fler! Nätverken är rikstäckande och öppet för alla medlemmar att gå med i, vill du vara med?

Kontakta någon i skogsnätverket:
Tore Dahlberg: tore.g.dahlberg@gmail.com
Karl Soler: karl.soler@live.com
Iris Elmér: iris.elmer@gmail.com

Inventering

Varje år inventerar skogsnätverket skogar och sammanställer allt i en omfattande rapport. Här kan du läsa de senaste rapporterna >>


Inventering. Inventering innebär att ”gå igenom och göra en förteckning över” och är ett viktigt vapen i kampen för att bevara snygga, artrika skogar som ännu inte kalavverkats och blivit till plantager. När man inventerar vill man förstås hitta rödlistade arter som man kan mosa i ansiktet på skogsbolagen, men innan man ger sig på att leta efter millimeterlånga knappnålslavar kan det vara värt att ge platsen en övergripande bedömning, en strukturinventering. För att få en uppfattning om hur orörd eller gammal skogen är kan du se efter om träden är av varierande ålder och art, om det finns död ved och om den tillhör rotvältor eller brutna stubbar samt hur grenarna växer. Notera terräng och markvegetation, om området är till exempel kuperat eller har fuktigt klimat. Titta efter kulturspår och tecken på skogsbruk.

text: Alva Anderberg