Vatten

VATTEN

Livet uppstod i havet och en stor del av jordens biologiska mångfald återfinns kring och under vattnet. Allt liv är beroende av vatten för sin överlevnad. Haven påverkas av en mängd föroreningar från mänsklig verksamhet vilket sätter stor press på havens ekosystem. I Sverige utgör sjöfarten den enskilt största källan till nedfall av kväveoxider och den näst största källan till nedfall av svaveloxid. Den har alltså en direkt påverkan på klimatet och på övergödning av havet. Flera och flera av våra kuster exploateras för framför allt bebyggelse och turistverksamhet. Dessutom har den överfisknings som bedrivits de senaste åren resulterat i att   2/3 av världens alla fiskebestånd samt ekosystemen i haven är hotade.

VI VILL

Förbjuda bottentrålning
Dramatisk minska fiskeflottans kapacitet
Anlägga fler våtmarker som näringsfällor
Fasa ut fossila bränslen
Förbjuda konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel
Skärpa straffen för oljeutsläpp
Förbjuda toalettavfall från handelsfartyg och fritidsbåtar
Reglera sjötrafiken för att inte störa naturområden
Förbjuda giftig båtfärg
Skydda kusterna från bebyggelse och turistverksamhet

Vad kan jag göra?

Spola inte ner gifter eller plast i toaletten
Plocka upp plast för naturen
Ät endast MSC-märkt fisk

Havspolitiska program

Här kan du läsa hela vår havspolitiska program

Läs online >>

 

Vad gör Fältbiologerna?

Vi vill uppmärksamma och  motverka de hot som finns mot livet i hav, sjöar och vatten såsom överfiske, miljögifter och övergödning. Genom att vara ute i naturen, bada och umgås i anslutning till vatten lär vi oss om växter, djur , svampar och annat kul som bor i och runtom vattnet och vad som behövs för att de ska finnas kvar.

Nätverken är rikstäckande och öppet för alla medlemmar att gå med i, vill du vara med? Du behöver inga som helst förkunskaper för att vara med, alla kunskapsnivåer går bra.

Du kan också påverka!

Om du också brinner för denna fråga, bli en del av oss!
Du kan både bli medlem och engagera dig aktivt för att skapa en förändring.
Eller så stödjer du Fältbiologerna så att vi kan förändra världen!