Samarbeten


VÅRA SAMARBETSORGANISATIONER


Här hittar du nog de flesta av de samarbetsorganisationer som Fältbiologerna har! Hör av dig till riks.styrelsen@faltbiologerna.se om du har några frågor om samarbetena med organisationerna.


Airclim

AirClim, Luftförorenings- och klimatsekretariatet, är en ideell förening som drivs av WWF, Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Fältbiologerna. De jobbar bland annat med att bevaka luftförorenings- och växthusgasfrågor på EU-nivå. Här har Fältbiologerna möjlighet att ha en representant för föreningen.Chemsec

ChemSec, Internationella kemikaliesekretariatet, arbetar framförallt inom EU för att minska kemikalieanvändningen och i styrelsen finns representanter från WWF, Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Fältbiologerna. Här har Fältbiologerna möjlighet att ha en representant för föreningen.Färnebo folkhögskola

Freds-, miljö- och solidaritetsrörelsernas folkhögskola. Här är Fältbiologerna medlem.LSU

Fältbiologerna är en  medlemsorganisation i paraplyorgani-sationen LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, som samlar ungdomsorganisationer i syfte att stärka ungas demokratiska organisering.STATION LINNÉ

Station Linné är en öländsk forskningsstation som bedriver egen forsknings- och utbildningsverksamhet. Här är Fältbiologerna medlem.MKG – Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning,bevakar och granskar kärnkraftsindustrins arbete med ett planerat slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Det är en ideell förening och ett samarbete mellan Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen, Naturskyddsföreningen i Kalmar län, Naturskyddsföreningen i Skåne, Naturskyddsföreningen Uppsala län och Oss -Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar. Här har Fältbiologerna möjlighet att ha en representant för föreningen.Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen är Fältbiologernas fristående vuxenorganisation. Vi delar kansli i Stockholm. Fältbiologerna har också en plats i Naturskyddsföreningens styrelse.Yee – Youth and Environment Europe

Yee är en platform för ungdomsorganisationer som fokuserar på natur och klimat. I Yee är Fältbiologerna medlem.Svenska botaniska föreningen

Svenska botaniska förenignen är en intresseförening för Sveriges vilda flora. Här är Fältbiologerna medlem.