Värdefull jämtländsk naturskog måste skyddas!

Värdefull jämtländsk naturskog måste skyddas!


Kontakt och ytterligare information:

Karl Soler Kinnerbäck: 0704786323
Tore Dahlberg: 0703810435
skogsnatverket@faltbiologerna.se

Anna Ljungström 
Kommunikatör
0703870127
kommunikator@faltbiologerna.se 

 
Pressmeddelande 9 mars 2021

Värdefull jämtländsk naturskog måste skyddas

Trots det kritiska läget i Sveriges skogar fortsätter skogsägare avverka gamla skogar med naturvärden som är helt avgörande för landets biologiska mångfald. Nu har Fältbiologernas skogsnätverk inventerat ett avverkningshotat område i nordvästra Jämtland. Slutsatsen är tydlig: området innehåller så höga naturvärden att det borde skyddas. 

I två omgångar om vardera cirka en vecka i augusti 2019 och augusti 2020 inventerade Fältbiologernas skogsnätverk naturvärden i två stora närliggande kontinuitetsskogsområden i nordvästra Jämtland. Nätverket bedömer att områdena, som ligger i trakterna kring Lördagsmyren och Tretjärnarna-Höktjärnen, till stora delar håller nyckelbiotopsklass. 

Området är en spridningskorridor mellan två stora naturreservat och håller så pass höga naturvärden att det måste skyddas, både för arternas och framtida generationers skull, säger Karl Soler Kinnerbäck, organisatör för Skogsnätverket. 

Skogsnätverket fann inte mindre än 2057 fynd av 77 naturvårdsarter varav 46 är rödlistade och resterande 31 är skogliga signalarter eller typiska arter som inte är rödlistade. Bland de rödlistade arterna återfinns bland annat doftticka, smalskaftslav och norsk näverlav. 

I anslutning till området finns flera stora kalhyggen. Ett antal avverkningsanmälningar har stoppats, men Fältbiologerna befarar att skogen inte går säker utan formellt skydd.

Resultaten av inventeringen presenteras i en rapport som släpps idag >>

– Fältbiologerna har länge kämpat för att rädda Sveriges sista naturskogar. Med ideella krafter vill vi visa myndigheter och skogsbolag att naturskogar som Lördagsmyren och Tretjärnarna-Höktjärnen måste skyddas, säger Tore Dahlberg, organisatör för Skogsnätverket.


Fältbiologerna är Sveriges största natur- och miljöorganisation för unga. Sedan 1947 har organisationen engagerat tusentals barn och unga mellan 6 till 25 år till att uppleva, skydda och kämpa för klimat och natur. www.faltbiologerna.se