Vi går på grönbete – FÄLTBIOLOGEN NR 1 2011

Vi går på grönbete – FÄLTBIOLOGEN NR 1 2011

Vi går på grönbete – FÄLTBIOLOGEN NR 1 2011


Idag vill alla ha miljövänliga, ekologiska och klimatsmarta produkter och marknaden svarar därefter – gröna bilar, svanar och falkar och strutsar. Men hur ska man som konsument kunna veta när allting plötsligt blivit grönt? Fältbiologen ger sig ut och genomskådar allt från kärnkraft till tvättmedel.

 

Läs Fältbiologen nr 1 2011 här