Viktig information om coronakrisen - max åtta personer

Viktig information om coronakrisen - max åtta personer

Viktig information om coronakrisen

 

Vi måste alla ta vårt ansvar för att bekämpa coronakrisen. Fältbiologernas riksstyrelse har därför fattat en rad beslut – om både våra aktiviteter och vår aktivism – i syfte att:

    • utöva solidaritet med äldre och riskgrupper
    • minska risken för framtida kriser (såväl pandemier som andra kriser)
    • möjliggöra fortsatt engagemang ute i naturen och inne i miljödebatten.

 

1.Fältbiologerna ska bekämpa framtida kriser genom aktivism. 

Miljöskadlig verksamhet som ökar risken för nya pandemier – som industriell köttproduktion, förstörelse av djurs livsmiljö och tinande av permafrosten – måste stoppas. Vi ska öka samhällets beredskap och självförsörjning, bekämpa rasismen och se till att krispengarna går till människor och en hållbar omställning – inte till fossilindustrin.

2. Fältbiologerna rekommenderar våra klubbar och medlemmar att anpassa vår verksamhet efter krisen för att bekämpa smittspridningen och rädda liv.

Från och med 24 november säger ordningslagen att vi inte får samlas fler än åtta personer. Det gäller både utomhus och inomhus. Läs mer här >>

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vidta försiktighetsåtgärder (exempelvis dessa riktlinjer för arrangörer) Alla – men särskilt arrangörer – ska hålla sig uppdaterade om eventuella nya rekommendationer. Det går att arrangera inomhusaktiviteter men tänk på Folkhälsomyndighetens rekommendationer bland annat genom att möjliggöra handtvätt, anpassa deltagarantalet och möjliggöra avstånd mellan deltagare, undvik rusningstider och delta inte i fysisk verksamhet om du har minsta symtom. Här finns Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Som tur är så är vi ju en naturförening och kan hitta på massor av kul ute i naturen – från fågelmorgnar till lavvandringar. Vi uppmuntrar med glädje till alla utomhusaktiviteter där deltagarna kan hålla avstånd till varandra, så länge gruppen är max åtta personer. Vi uppmuntrar också till alla typer av digitala träffar, föreläsningar och liknande. Fältbiologerna har en betald variant av Zoom som fungerar väl och som alla distrikt, klubbar, nätverk och medlemmar jättegärna får använda. Kontakta kanslichef Agnes Grönvall på kanslichef@faltbiologerna.se  om ni vill använda Fältbiologernas Zoom eller få annan hjälp eller tips kring digitala arrangemang. Se även ABF:s guide här:
https://www.abf.se/folkbildning-i-coronatider. 

3. Fältbiologerna ska arrangera digitala häng för alla fältbiologer samt andra distansaktiviteter.

Under året har Fältbiologerna arrangerat Måndagsmys och Aktivistafton. Planer finns på att starta upp Måndagsmys en måndag i månaden via  Zoom. Det är ett informellt socialt häng där vi samtalar om olika miljöfrågor. Måndagsmys är öppet för alla fältbiologer. 

Den digitala föreläsningsserien Aktivistafton kommer att fortsätta en torsdag i månaden kl 19-20 över Zoom. Nya spännande föreläsare kommer att inspirera och utbilda både fältbiologer och allmänheten, då Aktivistafton är öppet för alla.  Fältbiologerna arrangerar också flera digitala filmvisningar av filmen Om Skogen. 

Hör av dig till vår rikstyrelseledamot Evelina Szamosi på evelina.szamosi@faltbiologerna.se om har tips eller idéer på föreläsningar eller teman för dessa digitala arrangemang eller om du rentav vill hjälpa till att arrangera ett Måndagsmys?

I denna historiska situation tar Fältbiologerna vårt ansvar i solidaritet med vården, äldre och riskgrupper. Vi är ledsna att behöva ställa in saker men peppade över möjligheterna till naturutflykter och kreativa lösningar. Tillsammans kommer vi ta oss igenom detta och skapa ett så roligt, kreativt och energiskt fältbiologår som möjligt. Vi kommer alltid arbeta för en bättre värld – för mänsklig överlevnad, global solidaritet och naturens rättigheter. Kampen fortsätter.

Senast uppdaterad 11 februari 2021.