Viktig information om coronakrisen

Viktig information om coronakrisen

Viktig information om coronakrisen

 

Vi måste alla ta vårt ansvar för att bekämpa coronakrisen. Fältbiologernas riksstyrelse har därför fattat en rad beslut – om både våra aktiviteter och vår aktivism – i syfte att:

    • utöva solidaritet med äldre och riskgrupper
    • minska risken för framtida kriser (såväl pandemier som andra kriser)
    • möjliggöra fortsatt engagemang ute i naturen och inne i miljödebatten.

 

1.Fältbiologerna ska bekämpa framtida kriser genom aktivism. 

Miljöskadlig verksamhet som ökar risken för nya pandemier – som industriell köttproduktion, förstörelse av djurs livsmiljö och tinande av permafrosten – måste stoppas. Vi ska öka samhällets beredskap och självförsörjning, bekämpa rasismen och se till att krispengarna går till människor och en hållbar omställning – inte till fossilindustrin.

2. Fältbiologerna rekommenderar våra klubbar och medlemmar att anpassa vår verksamhet efter krisen för att bekämpa smittspridningen och rädda liv.

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vidta försiktighetsåtgärder (exempelvis dessa riktlinjer för arrangörer) Alla – men särskilt arrangörer – ska hålla sig uppdaterade om eventuella nya rekommendationer. Det går att arrangera inomhusaktiviteter men tänk på Folkhälsomyndighetens rekommendationer bland annat genom att möjliggöra handtvätt, anpassa deltagarantalet och möjliggöra avstånd mellan deltagare, undvik rusningstider och delta inte i fysisk verksamhet om du har minsta symtom. Här finns Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Som tur är så är vi ju en naturförening och kan hitta på massor av kul ute i naturen – från fågelmorgnar till lavvandringar. Vi uppmuntrar med glädje till alla utomhusaktiviteter där deltagarna kan hålla avstånd till varandra, så länge gruppen är max åtta personer. Vi uppmuntrar också till alla typer av digitala träffar, föreläsningar och liknande. Fältbiologerna har en betald variant av Zoom som fungerar väl och som alla distrikt, klubbar, nätverk och medlemmar jättegärna får använda. Kontakta kanslichef på kanslichef@faltbiologerna.se  om ni vill använda Fältbiologernas Zoom eller få annan hjälp eller tips kring digitala arrangemang. Se även Studiefrämjandets guide här >>

3. Fältbiologerna ska arrangera digitala häng för alla fältbiologer samt andra distansaktiviteter.

Under 2020 har Fältbiologerna både på riks-, distrikts- och klubbnivå arrangerat flera digitala aktiviteter. Det arbetet fortsätter under 2021. När vädret blir varmare går det också att anordna utomhusaktiviteter med begränsat deltagarantal.

I denna historiska situation tar Fältbiologerna vårt ansvar i solidaritet med vården, äldre och riskgrupper. Vi är ledsna att behöva ställa in saker men peppade över möjligheterna till naturutflykter och kreativa lösningar. Tillsammans kommer vi ta oss igenom detta och skapa ett så roligt, kreativt och energiskt fältbiologår som möjligt. Vi kommer alltid arbeta för en bättre värld – för mänsklig överlevnad, global solidaritet och naturens rättigheter. Kampen fortsätter.

Senast uppdaterad 11 maj 2021.