Viktiga nyheter om RÅM och vaccinationsbevis

Viktiga nyheter om RÅM och vaccinationsbevis

Regeringen har fattat beslut om nya regler för större evenemang. Under Fältbiologernas riksårsmöte (RÅM) 2022 kommer därför du som är 18 år och äldre behöva ha med dig din legitimation och ett vaccinationsbevis för covid-19, alternativt ett intyg eller liknande som säger att du på grund av medicinska skäl inte bör vaccineras. Negativt covid-test och tillfrisknandebevis gäller inte.

Frågor och svar om vad du som RÅM-deltagare behöver göra:

Jag är 18 år eller äldre och har tagit två vaccinationer mot covid-19. Vad behöver jag göra?
Om du inte redan har ett vaccinationsbevis så behöver du skaffa ett. För att ladda ner ditt vaccinationsbevis går du in här: https://covidbevis.se/vaccinationsbevis-web/ Gör detta redan nu, i god tid innan RÅM. I länken hittar du också info om vad som gäller för dig utan e-legitimation eller svenskt personnummer. Kom ihåg att ta med din legitimation och ditt vaccinationsbevis till RÅM. Obs! Kolla så att giltighetstiden på vaccinationsbeviset inte hinner gå ut innan RÅM.

Jag är under 18 år, vad gäller för mig?
Regeringens beslut gäller bara de som är över 18 år. Du som är under 18 år behöver därför inget vaccinationsbevis. 

Jag är 18 år eller äldre och har inte vaccinerat mig. Vad behöver jag göra?
Om du är 18 år eller äldre och inte kan vaccinera dig på grund av medicinska skäl så behöver du skaffa ett intyg eller annan handling utfärdat av läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal, där det står att du avråds från att vaccineras. Känner du dig osäker eller har frågor? Maila till info@faltbiologerna.se

Om du inte kan åka på RÅM

Om du inte kan åka på RÅM på grund av de nya reglerna om vaccinationsbevis behöver du höra av dig till info@faltbiologerna.se så snart som möjligt.

 

Varför har riksstyrelsen tagit det här beslutet?

Smittspridningen kan förvärras den närmsta tiden och det kan komma fler restriktioner. Beslutet är en försiktighetsåtgärd för att vi ska kunna vara förberedda, oavsett hur många vi blir på RÅM.

Om du vill kan du läsa mer här om vaccinationsbevis: https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/covidbevis/svar-pa-vanliga-fragor-om-covidbevis/

Vi kommer göra det vi kan för att så många som möjligt ska kunna delta på RÅM på andra sätt än fysiskt. För information om distansröstning, se information i RÅM-eventet.

Har du frågor eller är osäker på hur du ska göra? Hör av dig till info@faltbiologerna.se eller 070-387 00 54.

 

Denna sida uppdaterades senast: 16 december 2021