Viktiga Papper 2021 är här!

Viktiga Papper 2021 är här!


Viktiga papper till RÅM 2021!

 

Vad är Viktiga Papper?

Viktiga Papper är de årsmöteshandlingar som ligger till grund för Riksårsmötet, också kallat RÅM. Under RÅM möts medlemmar från hela landet för att rösta om de förslag som finns i Viktiga Papper.

Motioner (medlemmarnas förslag)

 • Fältbiologisk bildningstradition
 • Ett ramverk för Fältbiologskurser
 • Visenter i den svenska faunan
 • Minifältismaterial
 • Kanslibyggnationen
 • Fältbiologerna tar avstånd från veganism
 • Framåt för en ännu radikalare flygpolitik
 • Miljö- och klimaträttvisepolitiska programmet (1)
 • Miljö- och klimaträttvisepolitiska programmet (2)
 • Ändringar i styrelsens proposition om ett miljö- och klimaträttvisepolitiskt program
 • Fältbiologernas antikapitalistiska program
 • Omfördelning

 

Viktiga Papper innehåller också följande

Styrelsens propositioner om: 

 • Budgeten= vad föreningen har för inkomster och utgifter
 • Verksamhetsplanen= vad föreningen har för mål och vad riksstyrelsen vill uppnå under det kommande året

Valberednings förslag om föreningens olika poster:

 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • Ledamöter
 • Valberedning
 • Revisorer
 • Kommittéer
 • Redaktionen

Och slutligen 

 • Praktisk information
 • Schema
 • Dagordning
 • Mötesordning
 • Bilagor

Propositioner (riksstyrelsens förslag)

 • Digital föreningskonferens
 • Sociala medier-ansvariga
 • Medlemsavgift 2022
 • Miljö – och klimaträttvisepolitiskt program
 • Nya policydokument
 • Ändringar i Fältbiologernas stadgar
 • Verksamhetsplan 2021
 • Budget 2021

 

 

På grund av de många spännande motionerna och propositionerna är årets Viktiga Papper extra långt – drygt 120 sidor. Om du inte har möjlighet att läsa igenom allting innan mötet rekommenderar riksstyrelsen medlemmarna att prioritera avsnitten Praktisk information, Mötesordning, Propositioner och Motioner.

Nästan varje del av Viktiga Papper består av en beskrivande text och en eller flera att-satser. Att-satserna är meningarna som står sist i varje del av Viktiga Papper (T.ex “Riksstyrelsen yrkar/föreslår att…”). Det är att-satserna som det kommer röstas om under RÅM. Till varje motion har också styrelsen skrivit ett svar med förslag på hur RÅM enligt styrelsen borde rösta i frågan.

 

Hur får jag veta mer?

Har du frågor om RÅM? Tveka inte att höra av dig till riksstyrelsen@faltbiologerna.se.

 

 

Anmäl dig till RÅM!

Förlängd sista anmälningsdag är lördag 19 december. Här anmäler du dig! >>