Viktiga Papper 2022 är här!

Viktiga Papper 2022 är här!


Viktiga Papper för 2022 är här!


Vad är Viktiga Papper?

Viktiga Papper är de årsmöteshandlingar som ligger till grund för Riksårsmötet, också kallat RÅM. Under RÅM möts medlemmar från hela landet för att rösta om de förslag som finns i Viktiga Papper. Viktiga Papper innehåller bland annat så kallade propositioner, som är riksstyrelsens förslag på hur organisationen ska utvecklas framöver. Motioner är medlemmarnas förlag. Viktiga Papper innehåller också verksamhetsberättelser, budgetuppföljningar och valberedningens förslag till förtroendevalda i föreningen!

Många sidor

På grund av de många spännande motionerna och propositionerna är årets Viktiga Papper extra långt – ca 150 sidor. Om du inte har möjlighet att läsa igenom allting innan mötet rekommenderar riksstyrelsen medlemmarna att prioritera avsnitten Praktisk information, Mötesordning, Propositioner och Motioner.

Nästan varje del av Viktiga Papper består av en beskrivande text och en eller flera att-satser. Att-satserna är meningarna som står sist i varje del av Viktiga Papper (T.ex “Riksstyrelsen yrkar/föreslår att…”). Det är att-satserna som det kommer röstas om under RÅM. Till varje motion har också styrelsen skrivit ett svar med förslag på hur RÅM enligt styrelsen borde rösta i frågan.


Diskutera motioner och propositioner!

Vill du diskutera en viss proposition eller motion redan före RÅM? Kul! Du hittar diskussionerna längst ner under “Diskutera”. Du kan också hitta länkar till diskussionerna i själva Viktiga Papper vid varje motion eller proposition! Har du frågor om diskussionerna? Maila då Malva på verksamhetsutvecklare@faltbiologerna.seÅrets motioner

⌚  Brutet verksamhetsår för redaktionen

🔍  En anspråkslös rättelse

✈ Förstatligande av flyget är idealism – Hitta alternativ till flyg

📚  Förverkliga en fältbiologisk bildningstradition

👵 Höj medlemsåldern

🌍  Hjälp Auroramålet att stämma staten

🗯 En Grön Ny Giv och samarbete med fack- och arbetarrörelse

📉. Vi måste tämja finanssektorn

🌲  Ändringar i Fältbiologernas skogspolitiska program

🍊 Ändringar i Fältbiologernas ställningstagande mot GMOÅrets propositioner

💰 Medlemsavgift 2023

💸 Pengapartpropositionen

👤 Policy om rekryteringar

💰 Ekonomisk policy

💭 Strategi 2022-2024

💭 Ändringar i Fältbiologernas stadgar

🌊 Revidering av havspolitiska programmet

🍊 Revidering av jorbrukspolitiska programmet

👷 Revidering av gruvpolitiska programmet

🌍 Revidering av klimat- och energipolitiska programmet

🌲 Revidering av skogspolitiska programmet

👬👫 Revidering av Jämställd- och mångfaldsplan

👬👫 Inkluderingsverktyget (tidigare jämlikhetsverktyget)

💭 Verksamhetsplan 2022 >>

💰 Budget 2022


Diskutera


Diskutera årets motioner

⌚  Brutet verksamhetsår för redaktionen Diskutera >>

🔍  En anspråkslös rättelse Diskutera >>

✈ Förstatligande av flyget är idealism – Hitta alternativ till flyg Diskutera >>

📚  Förverkliga en fältbiologisk bildningstradition Diskutera >>

👵 Höj medlemsåldern Diskutera >>

🌍  Hjälp Auroramålet att stämma staten Diskutera >>

🗯 En Grön Ny Giv och samarbete med fack- och arbetarrörelse Diskutera >>

📉. Vi måste tämja finanssektorn Diskutera >>

🌲  Ändringar i Fältbiologernas skogspolitiska program Diskutera >>

🍊 Ändringar i Fältbiologernas ställningstagande mot GMO Diskutera >>


Diskutera årets propositioner

💰 Medlemsavgift 2023 Diskutera >>

💸 Pengapartpropositionen Diskutera >>

👤 Policy om rekryteringar Diskutera >>

💰 Ekonomisk policy Diskutera >>

💭 Strategi 2022-2024 Diskutera >>

💭 Ändringar i Fältbiologernas stadgar Diskutera >>

🌊 Revidering av havspolitiska programmet Diskutera >>

🍊 Revidering av jorbrukspolitiska programmet Diskutera >>

👷 Revidering av gruvpolitiska programmet Diskutera >>

🌍 Revidering av klimat- och energipolitiska programmet Diskutera >>

🌲 Revidering av skogspolitiska programmet Diskutera >>

👬👫 Revidering av Jämställd- och mångfaldsplan Diskutera >>

👬👫 Inkluderingsverktyget (tidigare jämlikhetsverktyget) Diskutera >>

💭 Verksamhetsplan 2022 Diskutera >>

💰 Budget 2022 Diskutera >>
Mer info

Har du frågor?

Har du frågor om Viktiga Papper? Tveka inte att höra av dig till riks.styrelsen@faltbiologerna.se.

Har du frågor om riksårsmötet? Kontakta RÅM-kommittéen: ram@faltbiologerna.se


Anmäl dig till RÅM!

Läs mer och anmäl dig till riksårsmötet 2022. Sista anmälningsdag är 17 december. 

 TREVLIG LÄSNING!