Vision 2018

Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt har tydligt avskalade mål. Vi ser dokumentet som en möjlighet att stärka föreningens långsiktiga arbete på ett sätt som är väl förankrat i föreningen.

  • Bild 1/1

Vision 2018 antog på riksårsmötet 2015 i Jönköping och dokumentet är tänkt att bli föreningens viktigaste internpolitiska dokument och bör endast beslutas av riksårsmötet.

Ladda ner fil
vision 2018.pdf148.62 kB
Sidan senast uppdaterad den 3 Nov 2015
Logga in
Fältbiologerna 2016 | Kontakta webmaster
RSS: Allt nytt | Kalendarium
Se mer av Fältbiologerna: